Karttojen merkintätavat

Uudet Merikartat sivut löytyvät traficom.fi sivustolta 1.1.2019 eteenpäin. Liikenneviraston tietyt toiminnot, Trafi sekä Viestintävirasto yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.

Merikarttauudistus
Suomalaisen merikartaston muuttaminen kansainvälisen kuvaustavan (INT) mukaiseksi aloitettiin vuonna 2003 Suomenlahdelta. Uudistuksessa muutettiin värit, karttasymboliikka ja koordinaattijärjestelmä, kun siniset merikartat tulivat korvaamaan perinteiset vihreät merikartat. Uusi karttasymboliikka perustuu IHO:n kansainväliseen INT-standardiin. Samassa yhteydessä merikarttojen koordinaatisto muutettiin kansallisesta kartastokoordinaattijärjestelmästä (KKJ) kansainväliseen WGS 84 (EUREF-FIN) -koordinaatistoon. Merialueelta on uudistettu kansainvälisen kuvaustavan mukaiseksi kaikki rannikkokartat, merikarttasarjat, satamakartat sekä pääosa yleiskartoista. Sisävesiltä muutos on tehty kansainvälisen liikenteen merikartoille Saimaan syväväylän alueelta välillä Lappeenranta-Kuopio-Iisalmi sekä Kymijoen vesistön merikarttasarjoille.

Tarkempia tietoja julkaisuaikatauluista on Liikenneviraston verkkosivuilla www.liikennevirasto.fi.

Tässä luettelossa karttapainosten oikaisupäivämäärä on ilmoitettu tilanteen 1.12.2010 mukaisesti.

Sivu päivitetty 04.12.2018