IHO:n standardi S-57

IHO:n standardi, IHO Special Publication No. 57: IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data (S-57), määrittelee elektronisten merikartta-aineistojen teknisen toteutuksen: miten aineisto on tietoteknisesti laadittava ja millainen rakenne sillä on.

Myös käytettävissä olevat kohdeluokat (kohdeluokkia ovat esim. viitat, kivet rantaviiva) ja (ominaisuustiedot) attribuutit sekä niiden käyttöohjeet ja vastaavuudet paperikartoilla käytettyjen symboleiden kanssa on sisällytetty standardiin. S-57 onkin varsinaisesti tiedonsiirtoformaatin määrittelevä dokumentti, mutta siihen on tehty lisäyksenä tuotemäärittely elektronisia merikartta-aineistoja varten.

Tuotemäärittely kertoo muun muassa mitä ominaisuuksia kartalla on oltava, mitä kohteita se saa, mitä se ei saa ja mitä sen täytyy sisältää jotta sillä voidaan korvata paperikartta SOLAS-määräysten alaisessa aluksessa. Toistaiseksi ENC-tuote on ainoa standardissa oleva tuotemäärittely, mutta tulevaisuudessa määrittelyjä laadittaneen myös muita tarkoituksia varten.

S-57 standardi jakautuu useisiin osadokumentteihin joiden roolit ja keskinäinen hierarkia käyvät ilmi oheisista taulukoista.

Dokumentti Sisältö
S-57 Part 1 - General Introduction Standardin yleisesittely
Part 2 - Theoretical Data Model Tiedonsiirtoformaatin teoreettinen esittely
Part 3 - Data Structure Tiedonsiirtoformaatin tekninen toteutus
  Annex A - ISO/IEC Summary & Examples S-57-standardin kannalta relevanttien osien esittely ISO/IEC teollisuusstandardista 8211
Annex B - Alternate Chaharcter Sets Vaihtoehtoisten kirjaimistojen käytöstä
 
Dokumentti Sisältö
S-57Appendix A -IHO Object Catalogue Chapter 1 - Object Classes Kohdeluokat
Chapter 2 - Attributes Attribuutit
  Annex B - Attributes/ Object Classes Cross-reference Attribuuttien ja kohdeluokkien ristiviittaustaulukko
 
Dokumentti Sisältö
S-57Appendix B -Product Specifications Appendix B.1 - ENC Product Specification ENC-tuotemäärittely
  Annex A - Use of the Object Catalogue for ENC Ohjeet kohdeluokituksen ja attribuuttien käytöstä kohteiden ENC-aineistossa esittämistä varten
Annex B - Example of CRC Coding Esimerkki CRC-varmenteen laatimisesta
Annex D - INT1 to S-57 Cross reference S-57 ja INT 1-julkaisun esittämien kohteiden vastaavuudet
Appendix B.2 - Data Dictionary Product Specification Määrittelyt siirtotiedostojen laatimista varten

On tärkeää huomata S-57-standardin ja ENC-tuotemäärittelyn ero. Tuotemäärittely on vain yksi osa standardia, kun taas varsinainen S-57-standardi on suunniteltu käytettäväksi tiedon siirtoon eri osapuolten (esim. aineiston tuottajan ja käyttäjän) välillä. S-57 tiedonsiirtoformaatti ei ole sama asia kuin ENC-kartta-aineisto.

S-57-aineistojen käyttömahdollisuuksia

S-57-standardin mukainen kartta-aineisto on alun perin suunniteltu käytettäväksi virallisena merikartta-aineistona navigointisovelluksissa. S-57 on kuitenkin jo melko yleinen tiedonsiirtoformaatti, joten sen käytön ei välttämättä tarvitse rajoittua vain kauppa-alusten navigoinnissa käytettävän tiedon esittämiseen. Muita käyttökohteita voisivat olla esim. huviveneilijöiden karttasovellukset, VTS-järjestelmät (Vessel Traffic Service), muut taustakartta-aineistot, paikkatietojärjestelmät, paperikarttojen tuottaminen ja niin edelleen.
Sivu päivitetty 22.10.2015