Elektroniset merikartta-aineistot karttaplottereissa ja navigointiohjelmissa

Kaikki karttaplottereissa ja navigointiohjelmissa olevat Suomen merialueen ja päävesistöjen aineistot perustuvat tavalla tai toisella Liikenneviraston merikartta-aineistoihin. Niissä aineisto voi olla joko digitalisoitu suomalaisilta painetuilta merikartoilta tai se voi pohjautua Liikenneviraston toimittamaan elektroniseen rasteri- tai vektorimuotoiseen merikartta-aineistoon.

Yhteisesti kaikkia näitä järjestelmiä voidaan kutsua elektronisiksi karttajärjestelmiksi (ECS).

On täysin navigointilaitteiston valmistajasta riippuvaista missä määrin niissä esitetty aineisto on ajan tasalla ja noudattaako valmistaja Liikenneviraston virallisten merikarttojen päivitysten aikataulua.

Liikennevirasto ei ole tarkastanut ECS -järjestelmien eli plotterien ja navigointiohjelmien aineistojen virheettömyyttä eikä ajantasaisuutta. Nämä järjestelmät eivät myöskään täytä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n virallisten elektronisten merikarttajärjestelmien (ECDIS) suorituskykystandardeja, mistä johtuen navigoinnin virallisena perustana on oltava aina painettu merikartta näitä käytettäessä. 

Alla olevassa listauksessa on esitetty ne valmistajat, joille Liikennevirasto toimittaa elektronista merikartta-aineistoa. Muiden valmistajien aineisto pohjautuu valmistajan itse painetuilta merikartoilta digitalisoimiin aineistoihin.

Laatukotrolloitu S57 tarkoittaa tässä yhteydessä Liikenneviraston S57-latauspalvelusta saatavilla olevaa ENC-aineistoa vastaavaa, koko ajan ajantasaisena ylläpidettävää  vektoriaineistoa.

Valmistaja Toimitusmuoto
Accelbit Oy rasteri
Belectro Oy vektori
Bist LLC vektori/laatukontrolloitu S57
Elmeriina Oy rasteri
Karttakeskus Oy vektori
Mapitare Oy vektori/laatukontrolloitu S57
Nautics Oy rasteri/vektori
Navionics vektori/laatukontrolloitu S57
Seapilot AB vektori/laatukontrolloitu S57
Solteknik HB rasteri


 
 

 
  
 


ECS-järjestelmissä on esitetty syvyystietoja myös vesistöistä, joilta ei ole Liikenneviraston tai sen edeltäjien syvyystietoja. Ne pohjautuvat Suomen Ympäristökeskuksen syvyysmittauksiin, joita ei ole tehty navigointitarkoitusnäkökulmasta.

Sivu päivitetty 30.03.2016