Elektroniset merikartat

Uudet Merikartat sivut löytyvät traficom.fi sivustolta 1.1.2019 eteenpäin. Liikenneviraston tietyt toiminnot, Trafi sekä Viestintävirasto yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.

Kehittyvä navigointiteknologia mahdollistaa perinteisen paperisen merikartan täydentämisen ja jopa asteittaisen korvaamisen elektronisella merikartalla.

IMO:n normien mukaan paperikarttaa korvaavaksi järjestelmäksi hyväksytyssä ECDIS-navigointijärjestelmässä käytetään aina virallisia, standardoituja vektorimuotoisia ENC-karttoja. Suomen merialueilta kartat tuottaa Liikennevirasto.

Voidakseen korvata paperikartan elektronisen merikartan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Sen on tuottanut kansallinen merikarttalaitos tai tämän hyväksymä tuottaja
  • Sen on oltava ajan tasalla
  • Sen on tuotettu noudattaen IHO:n (International Hydrographic Organization) standardia S-57
  • Sitä on käytettävä tyyppihyväksytyssä navigointilaitteistossa, jossa on riittävät varmistukset (ns. ECDIS-laitteisto).
     

Vuonna 2009 hyväksytyn Safety of Life at Sea (SOLAS)-yleissopimuksen mukaan ECDIS-laitteisto tulee pakolliseksi vaiheittain vuodesta 2012 alkaen. Siirtymäaika kestää vuoteen 2018 saakka.

Liikennevirasto sai vuoden 2010 lopulla valmiiksi ENC-kattavuuden tuottamisen kauppamerenkulun käyttämiltä alueilta Saimaan syväväylä mukaan lukien. Samalla täytettiin IMO:n vaatimus riittävistä ENC-aineistoista (Adequate ENC Coverage).

ENC-aineistojen kattavuustilanteen saa parhaiten selville IHO ENC Cataloguen kautta (vaatii Java-tuen).

ENC -aineistojen jakelu

Suomalaiset ENC -solut toimitetaan käyttäjille keskitetyn ja suojatun jakelupalvelun kautta. Merikartta-aineistojen suojaus tapahtuu IHO:n standardin S-63 (IHO Data Protection Scheme) mukaan. Jakelupalvelusta huolehtii useiden eurooppalaisten merikarttalaitosten yhdessä ylläpitämä PRIMAR -nimellä toimiva jakelukeskus.

Lisätietoja Primarin kotisivuilta osoitteesta www.primar.org.Samasta osoitteesta löytyy myös tarkempia tietoja ENC -aineistojen alueellisesta kattavuudesta. Toinen Euroopassa toimiva jakelukeskus on Ison-Britannian merikarttalaitoksen (United Kingdom Hydrographic Office, UKHO) vastuulla toimiva IC-ENC (International Centre for Electronic Navigational Charts), jolla on toinen jakelukeskus Australiassa.

Kuva jakeluperiaatteista

Käytetyistä lyhenteistä

 

IMO

International Maritime Organization. YK:n alainen, kansainvälinen merenkulkujärjestö, joka määrittelee merenkulkua sääteleviä normeja, kuten mm. SOLAS (Safety of Life at Sea) -sopimus.
ECDIS Electronic Chart Display and Information System. Merenkulun tarkastusviranomaisen hyväksymä, paperikartan korvaava navigointijärjestelmä, joka käyttää virallisia ENC-karttoja.
ENC Electronic Navigational Chart. Kansallisen merikarttalaitoksen julkaisema vektorimuotoinen elektroninen merikartta, joka noudattaa kansainvälistä IHO S-57 -standardia ja jolle on järjestetty päivityspalvelu.
IHO International Hydrographic Organization. Kansainvälinen merikartoitusjärjestö, organisoi mm. merenmittaukseen ja merikarttoihin liittyvää standardointityötä.
IHO S-52 Special Publication No. 52: Specifications for Chart Content and Display aspects of ECDIS
IHO S-57 Special Publication No. 57: IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data
IHO S-63 Special Publication No. 63: IHO Data Protection Scheme
RENC Regional ENC Coordinating Centre

 

Sivu päivitetty 18.02.2019