Rataverkon palvelun tarjonta

ASETUS: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177; Palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta

Linkistä löytyy Rail Net Europen lomake palvelujen ilmoittamiseen rataverkon haltijalle. Lomake on englanniksi ja toimii ohjaavana, mitä tietoja tarvitaan toimittaa rataverkon haltijalle. Lomake on käännetty myös suomen kielelle.

Suomessa rataverkon haltijana Väylävirasto pyytää palvelun tuottajia tutustumaan asetukseen ja RNE:n lomakkeeseen. 

Palvelujen tarjoajan on tuotettava tieto palveluistaan rataverkon haltijalle kesäkuuhun 2019 mennessä. 

Tietosisältöjä:

Palvelun tarjoajan yhteystiedot, kuinka palveluun pääsee ja palvelun käytön kustannukset. Palvelun kuvaus ja kuinka palvelua voi käyttää, tarvitaanko sopimus vai miten käyttäjäksi pääsee (tasapuolinen tarjonta). Laskutuksesta ja hinnoittelusta on kerrottava myös. Palvelun kapasiteetin varaamisesta ja miten tämän voi tehdä, vaatimukset palveluun pääsylle, sijainti, tekninen tieto palvelusta, rataverkolle yhdistyminen esim. yksityisraiteelta, aukioloajat, palvelun tarjonta itsepalveluna vai palveluna jne. 

Palvelutiedot voi tarjota myös linkkinä verkkosivulle, josta vastaavat tiedot löytyvät. 

Tulevaisuudessa palvelutiedot kerättäneen EU-maiden yhteiseen web-portaaliin, jonka luonnokseen voi tutustua osoitteessa http://railfreightlocations.eu/

Väylävirastoon voi olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.02.2019