Häiriötilanteet

RAILI-palvelu, sen puhelimet ja sovellukset eivät ole turvalaitteita.

Radiopuhelut ovat alttiita erilaisille viiveille, häiriöille ja katkoksille, joita aiheutuu mm. sääolosuhteista, ulkoisista radiohäiriöistä, laite- ja ohjelmistovioista sekä muutoksista verkossa, puhelimissa ja niiden lisälaitteissa. Radiopuhelimen asento suhteessa tukiasemaan ja käyttäjäänsä sekä sisätilat, rakennukset ja rakennelmat, jotka vaimentavat radiosignaaleja, voivat heikentää radioverkon kuuluvuutta. Puhelu saattaa katketa kesken työturvallisuuden kannalta kriittistä työvaihetta. Puhelun katkeamisen vaikutus työhön ja turvallisuuteen korostuu sen vuoksi, ettei yhteys palaudu itsestään, vaan käyttäjän pitää tehdä uusi puheluyritys. Uusikaan puhelu ei välttämättä onnistu heti tai onnistuu vasta vähän myöhemmin häiriötekijän poistumisen myötä. Puheyhteyden jatkuva valvonta ja toiminnan seuranta ovat työturvallisuuden kannalta tärkeitä.

Jos RAILI-palvelun käyttäminen ei teknisen häiriön tai radioverkon heikon kuuluvuuden vuoksi ole mahdollista, on tällöin käytettävä muita viestintävälineitä. Käytön estävistä tai sitä haittaavista häiriöistä sekä vaihtoehtoisista yhteystiedoista on ilmoitettava liikenteenohjaukseen tai vastaavasti junien kuljettajille, vaihtotyönjohtajille ja ratatyöstä vastaaville henkilöille puheviestintää koskevien työohjeiden mukaisesti.

RAILI-palvelun häiriötilanteissa käyttäjä tekee ilmoituksen Cinian asiakaspalveluun:

  • Mistä numerosta minne on soitettu?
  • Toiminnalliset numerot (roolit), puheryhmät (ja liittymänumerot, jos tiedossa)
  • Mahdollisimman tarkka selostus häiriöstä
  • Päivämäärä ja tarkka kellon aika
  • Sijainti mahdollisimman tarkasti

Vastuita erilaisissa häiriötilanteissa:

  • Kirjautumisongelmat, RAPLI-sovelluksen häiriöt yms. RAILI–palvelun ongelmat Cinialle asiakaspalveluun: puh. 0293 008 708 tai RAILI lyhytnumero 1800 tai sähköposti servicedesk@cinia.fi
  • VIRVE-radiopuhelimien ongelmat ilmoitetaan ao. laitteen kunnossapitäjälle.
  • Älypuhelimen ongelmat ilmoitetaan ao. laitteen kunnossapitäjälle.
Sivu päivitetty 08.11.2018