Graafiset aikataulut

Myönnetty ratakapasiteetti kuvataan graafisten aikataulujen lisäksi kulkupäivätaulukoissa. Liikenneviraston graafiset aikataulut ja kulkupäivätaulukot on tarkoitettu rautatiesektorin eri toimijoiden käyttöön sekä tarjoamaan tietoa myönnetystä ratakapasiteetista niille, joilla on aikomus aloittaa liikennöinti valtion rataverkolla. Ammattikäyttöön tarkoitetut graafiset aikataulut tarjotaan ratakapasiteetin hakijoille ja rautatieurakoitsijoille LIIKE- ja JETI-järjestelmissä.

Avoimen datan pohjalta piirretyt graafiset aikataulut ovat kuvaus rataosan suunnitellusta liikennöinnistä tietyllä aikavälillä. Kyseiset kuvaukset eivät sisällä tietoa esimerkiksi ratatöistä. Junia voi siis liikkua rataosalla muulloinkin kuin graafisissa aikatauluissa kuvattuna ajankohtana. Rautatiealueella liikkuminen ilman asianmukaista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Avoin data

Liikennevirasto ei enää päivitä graafisia aikatauluja (Gratu-sivusto). Sen sijaan Liikennevirasto tarjoaa avointa dataa. Lisätietoa aiheesta: 

Digitraffic.

Suora linkki avoimen datan myötä syntyneisiin sovelluksiin, jotka tarjoavat muun muassa graafisia aikatauluja löytyy täältä:

https://groups.google.com/forum/#!categories/rata_digitraffic_fi/sovellukset

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.11.2018