Avajaisten puhujat

Kari Wihlman, pääjohtaja, Liikennevirasto

Varatuomari Kari Wihlman toimii Liikenneviraston pääjohtajana vuoden 2018 alusta. Liikennevirastoon Wihlman siirtyi Trafin pääjohtajan tehtävästä, jota hän hoiti sen perustamisesta 1.1.2010 lähtien. Sitä ennen hän toimi Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtajana vuosina 2008-2009 sekä vuodesta 1991 lukuisissa johtotehtävissä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat sekä kuljetukset. Virasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikennevirastossa työskentelee noin 620 asiantuntijaa.

Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki

Minna Arve aloitti marraskuussa 2017 Turun kaupunginjohtajana. Sitä ennen hän toimi Turun Kauppakamarin toimitusjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Kansallisen Kokoomuksen puoluesihteerinä (2014–2016), Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana (2010– 2014), markkinointipäällikkönä HyTest Oy:ssä (2004–2010) ja sairaanhoitajana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (1997–2004).

Laura Eiro, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Eiro on toiminut vuoden 2016 alusta liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston markkinayksikön johtajana. Yksikön tehtävänalaan kuuluvat liikenne- ja viestintämarkkinoiden toimintaan sekä markkinoille pääsyyn liittyvät kysymykset, mukaan lukien rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen. Laura Eiro on ollut liikenne- ja viestintäministeriön palveluksessa vuodesta 2004 ja toiminut ministeriössä useissa eri tehtävissä sekä Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä liikennealan asiantuntijana.

Markku Eestilä, kansanedustaja, Valtionvarainvaliokunnan liikennejaos, eduskunta

Markku Eestilä on kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja. Ennen valintaa eduskuntaan hän toimi pitkään ihmisläheisessä ammatissa eläinlääkärinä. Työnteon ja elämänkokemuksen myötä arvomaailma on rakentunut suvaitsevaiseksi, käytännönläheiseksi ja kaikkea työtä kunnioittavaksi. Markun koti on Iisalmessa, jossa hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1996 lähtien.

Mia Nykopp, pääjohtaja, Trafi

Varatuomari Mia Nykopp toimii liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtajana vuoden 2018 alusta. Sitä ennen hän toimi Trafissa liikennejärjestelmä ja kehittäminen –toimialan johtajana. Aiemmin Mia Nykopp on työskennellyt johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä Trafissa että sen edeltäjävirastossa AKEssa vuodesta 2001.

Trafi on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen. Virasto edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja. Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstömäärä on noin 550.

Mirja Noukka, ylijohtaja, Liikennevirasto

Mirja Noukka on työskennellyt valtion väylähallinnossa erilaisissa tehtävissä 1990-luvulta lähtien. Vuodesta 2013 Noukka on työskennellyt Liikennevirastossa, josta viimeiset 2,5 vuotta viraston Väylänpito-toimialan ylijohtajana.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 21.12.2017