Rata2018 -esitykset

Rata2018 -esitykset

23.1.2018

Logomosali
Avajaiset:
Mia Nykopp, Trafi
Mirja Noukka, Liikennevirasto
Risto Saari, LVM

Seminaari:
Raideliikeenteen rooli kaupunkiseudun liikennejärjestelmässä
Raitiotien mahdollistama maankäyttö, Tampere
Tulevaisuuden asemanseudut valtion ja kuntien yhteistyöllä
Roslagbanan extention to the city center of Stockholm
Kestävän liikkumisen edistäminen - ilmastonäkökulma
Rautatieliikenteen käyttövoimat
Meluntorjunta ratahankkeessa
Junan nopeuden vaikutus rautatieliikenteen aiheuttamaan tärinään

Logi1+2
Suomen rautatieliikenne - digitalisaation kärjessä?
DAS (Driver Advisory System)
JOUKAHAinen - kohti joustavampaa kapasiteetinhallintaa
Mobiliteetti VR:n veturin kuljettajien ja ratapihatyöntekijöiden tukena
Rautateiden liikenneviestintä: RAILI-palvelu ja RAPLI-sovellus
Junaliikenteen häiriöviestinnän uudistaminen - VR Yhtymän uusi Liito-viestintäjärjestelmä
Avoin data ja matkustajainformaation kehittäminen
Liikenteenohjausjärjestelmän tietoturva - Cyberuhkat, onko niitä? (Jos tämä esitys kiinnostaa, ota yhteyttä Sami Hyyyryläiseen, etunimi.sukunimi@mipro.fi)

Move1
ERTMS/ETCS -järjestelmä tulee Suomeen - miksi?
ERTMS/ETCS -järjestelmä siis tulee - kokemuksia oikoradalta
EULYNX-projekti - asetinlaitteen rajapinnat
Uuden ja vanhan asetinlaitteen yhteensovittaminen
Rautatieohjeet uudistuvat
Voimanmittauksen mahdollisuuksia kunnossapitoon ja valvontaan
Kuituoptiikkaan perustuvat ilmaisinlaitteet
Liikkuvan kaluston automaattinen valvonta: kokemuksia ja vaikutuksia

Move2
Ajankohtaista Liikenne- ja viestintäministeriöstä
EU-sääntelyn vaikutusten arvioinnin vaikeus, case komposiittijarruanturat tavaraliikenteessä
Uuden liikkuvan kaluston hyväksyttäminen Suomeen
Monitoimijaympäristöön siirtyminen
Rautatiealan sääntelyelin - erimielisyyksien ratkaiseminen monitoimijaympäristössä
Ratapihat monitoimijaympäristössä
Monitoimijaympäristö sähköistetyn radan energianhallinnan näkökulmasta
HSL-junaliikenteen kilpailutus
 

24.1.2018
Logomosali
Luumäki-Imatra hankkeen isojen siltojen esittely, Saimaankanavan ja Mansikkakosken ratasillat
Omaisuuden hallinta standardin, ISO55001, soveltamisohje rautateille
Raidegeometrian määrittely olemassa olevalle radalle
Rataverkon haltijan kunnossapitosuunnitelma
Soraradan kunnossapito perinteisen menetelmin
Liikenneviraston ja Destian pilottihankkeesta Schweizerin ratatyön turvaamisjärjestelmä
Junien mäkeenjäännit
Radanpidon toimintaympäristön digitalisointi, rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittämishanke RAID-e
Kaapeli ja johtotietojen hallinta älykkäästi rakennushankkeilla
Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä
Radan merkkien kunnon valvonta konenäön avulla
Uusien syykoodien käyttöönotto ja häiriökirjausprosessien kehittäminen

Logi1+2
Raidegeometrian geodeettiset mittaukset osana radan rakentamista ja kunnossapitoa
Liikenneviraston yleinen inframallikehitys nyt
Laadunhallinta sekä sähkö- ja turvalaitesuunnitteluprosessi mallipohjaksi
Automaattinen tiedontuotanto on tulevaisuutta
Betonisiltojen lujuusongelmat
Rautatien sähköturvallisuuden tekniset ratkaisut
Sähköradan ohjaus- ja valvontaratkaisut Suomessa
Radan päällysrakenteen, turvalaitteiden ja sähköradan huomointi sillan korjaustöissä
Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
Ratakohteet rajattomasti rajapinnasta!
BIM:n implementointi infrahankkeen koko elinkaareen aikaisia palveluja tarjoavassa yrityksessä
Big-Data ja data-analyysit älykkään suunnittelun sekä päätöksenteon apuna


Move1
Turvallisuusisännöinnin pilottijakso Länsi-Suomen rataisännöintialueella 2017
Liikenneviraston tasoristeysturvallisuuden toimenpideohjelma
Ratatöiden mobiilialusta RUMA
Ratateknisen oppimiskeskuksen työpätevyyksien kurssitoiminta ja oppimisympäristö
Inhimillinen tekijä osana turvallisuuskulttuuria rautateillä
Inhimillisten tekijöiden huomiointi rautatierakentamisessa
Inhimillisten tekijöiden huomioiminen muutoksissa ja riskien arvioinneissa - case Mussalon vakava vaaratilanne
Radan merkit turvallisuuden osana
Keski-Pasilan hankkeiden turvallisuuskoordinointi
Äänekosken ratahankkeen turvallisuuskäytännöt
Organisaation turvallisuusvelvoitteet - mitä lainsäädäntö ja sopimukset edellyttävät?
Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä


Move2
Suomen logistinen sijoittuminen Euroopan suuntaan ja muualle maailmaan - haaste vai mahdollisuus?
Pohjoismaisen rautatiekuljetuskäytävän edut ja kehityspotentiaali vaihtoehtoisiin reitteihin verrattuna
Rautatiet osana optimoitua logistiikan yhteistoimintaverkostoa
Elinkeinoelämän tarpeet rautatieliikenteessä
Rataverkon raakapuuselvityksen päivitys ja sen vaikuttavuus metsäyhtiön toimintoihin
Vartiuksen ja Kokkolan sataman välisen transitoliikenteen reitin kehittäminen
Elinkeinoelämän logistiset tarpeet ja sijoittumiseen vaikuttavat tekijät
FinEst Link - kiinteä yhteys Tallinnaan
Kehäradan jälkiarviointi
Kapasiteetti ja täsmällisyys hankearvioinneissa
Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys
Ratahankkeiden tilannekatsaus

(Linkittömät esitykset päivitetään mahdollisuuksien mukaan lähipäivinä/29.1.2018)

Tilaisuuden kuvat löytyvät täältä
 

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.02.2018