Takaisin

Zatelliitin liittymätyöt käynnistyvät Vt 4:llä Kempeleessä

Zatelliitin liittymätyöt käynnistyvät Vt 4:llä Kempeleessä

Julkaistu 15.05.2017

Valtatie 4:n mittava parannushanke välillä Oulu-Kemi käynnistyy Zatelliitin yritysalueen liittymätöillä Kempeleessä. Uusi eritasoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja alueen saavutettavuutta. Työt jatkuvat marraskuuhun 2018 saakka.

Vt 4 on Pohjois-Suomen tärkeimpiä tieyhteyksiä, jolla on vaikutusta koko Suomen kilpailukykyyn. Tieosuuden parantaminen aloitetaan Kempeleestä Zatelliitin yritysalueen kohdalta.

Zatelliitin eritasoliittymästä rakennetaan rampit moottoritielle. Uuteen eritasoliittymään tulee neljä siltaa, kiertoliittymät Zatelliitintien ja Kokkokankaantien liittymiin, katetut joukkoliikennepysäkit sekä poikittainen kevyen liikenteen yhteys Pohjantien alitse Kempeleen kuntakeskukseen.

Urakkasopimus on suuruudeltaan noin 10,5 miljoona euroa, josta Kempeleen kunnan osuus on 7,7 miljoonaa euroa. Liittymäkokonaisuuden on määrä valmistua vuoden 2018 lopulla.

Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan uusi eritasoliittymä parantaa Pohjantien ja Kempeleen katuverkon liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja toimivuutta.

“Hanke parantaa myös koko Zatelliitin alueen saavutettavuutta ja tukee alueen maankäytön kehittämistä.”, Päkkilä toteaa.

Kiertotie käyttöön kesäkuun alussa

Työt käynnistyvät toukokuussa kiertotien ja tukikohta-alueen rakentamisella. Samalla suljetaan Susikorven alikulku. Moottoritien liikenne ohjataan kiertotielle alustavasti kesäkuun alussa, jonka jälkeen aloitetaan eritasoliittymän siltojen rakentaminen.

Moottoritien ulkopuolella ramppien, niihin liittyvien siltojen ja katujen rakentaminen alkaa niin ikään touko-kesäkuun vaihteessa. Hankkeen pääurakoitsijana on Lemminkäinen Infra Oy.

Työpäällikkö Tapani Uusitalon mukaan tavoitteena on, että töitä tehdään mahdollisimman pitkälle kuluvan vuoden aikana.

“Ensi vuoden puolelle jää pääasiassa valaistus-, liikennevalo-, melusuojaus- ja viimeistelytöitä. Mittavat rakennustyöt pyritään viemään läpi niin, että haitat ympäristölle, liikenteelle, asumiselle ja yritystoiminnalle ovat mahdollisimman pieniä”, Uusitalo toteaa.

Samalla hän muistuttaa rakennusaikaisista poikkeusjärjestelyistä ja alennetuista nopeusrajoituksista.

“Ne ovat paitsi tienkäyttäjien myös rakentajien turva”, Uusitalo tähdentää.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.

http://www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Liikennevirasto
Puh. 029 534 3755
jukka.pakkila@liikennevirasto.fi

Tapani Uusitalo
Työpäällikkö, Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 050 528 1280
tapani.uusitalo@lemminkainen.com

 Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hanke koostuu nykyisen moottoritien parantamisesta Oulun ja Kempeleen kohdalla. Vt 4 Kello-Räinänperä väliä parannetaan moottoritieksi sekä ohituskaistatieksi. Pohjois-Iin ja Simon Maksniemen välillä valtatietä 4 parannetaan mm. ohituskaistaratkaisuin. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 155 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.