Takaisin

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeen rakennustyöt etenevät – pieniä muutoksia liikenteeseen

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeen rakennustyöt etenevät – pieniä muutoksia liikenteeseen

Julkaistu 14.11.2016

Lokakuussa käynnistyneet Jännevirran sillan rakennustyöt etenevät suunnitelman mukaisesti, ja rakennusten purkutyöt ja kiertotien käyttöönoton valmistelevat työt valmistuvat muutaman viikon kuluessa.

Hankkeella aloitetaan louhintatyöt 15.11. Töitä tehdään kello 7-21 välisenä aikana, ruuhka-ajat pois lukien. Louhintatyöt sijoittuvat hankkeen Joensuun puoleiseen päähän, valtatien viereen Vanhatien kohdalla. Louhintatöiden aikana liikenne joudutaan pysäyttämään satunnaisesti räjäytysten ajaksi. Pysäytysten kesto on enimmillään 8 minuuttia. Louhintatyöt kestävät ensi vuoden puolelle.

Kiertotie otetaan käyttöön Kuopion puoleisessa päässä viikon 47 loppupuolella. Kiertotie kulkee nykyisen valtatien viertä eikä siten pidennä maantieliikenteen ajoreittiä. Alueella on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus. Kevyelle liikenteelle kiertotie ei aiheuta muutoksia. Joensuun puoleinen kiertotie otetaan puolestaan käyttöön vuonna 2017. 

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta nykyisen sillan eteläpuolelle. Uusi silta varmistaa turvallisen sillan ylityksen, kun ajorata ja kevyen liikenteen väylä rakennetaan nykyistä leveämmiksi. Lisäksi hankkeessa parannetaan valtatieosuutta, yksityisteiden liittymiä, kevyen liikenteen järjestelyitä ja uusitaan tie- ja katuvalaistusta.

Hanke valmistuu syksyllä 2018 ja hankkeen pääurakoitsijana toimii Kreate Oy.

Seuraa hanketta:
verkkosivuillamme liikennevirasto.fi/vt9jannevirta
Facebook-sivuillamme Vt 9 Jännevirran silta 

Lisätietoja:
Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 029 534 3574
Mika Huhtala, työmaapäällikkö, Kreate Oy, 0400 691 159

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio välinen tie. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta, vanhan sillan ollessa elinkaarensa päässä. Uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin maantie- ja vesiliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkijoille. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto