Takaisin

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeella poikkeusjärjestelyjä liikenteelle heinäkuun alussa

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeella poikkeusjärjestelyjä liikenteelle heinäkuun alussa

Julkaistu 29.06.2017

Jännevirran silta -hankkeella rakennustyöt etenevät kiivaassa tahdissa läpi kesän, ja rakennustöiden vuoksi liikennejärjestelyihin tehdään pieniä muutoksia heinäkuun alussa. 

Sillan Joensuun puoleisessa päässä valtatien liikenne siirtyy lopulliselle väylälle noin 500 metrin matkalla, ja tulee kulkemaan Jänneniementien risteyssillan ylitse. Muutos mahdollistaa Jänneniementien liikenteen siirron lopulliselle paikalle ja kevyen liikenteen järjestelyjen tarvittavat muutokset.

Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan valtatien 9:n alitse uuden Jänneniementien kohdalta ja siitä etelään Vanhatielle. Vanha Jänneniementien alikulku suljetaan ja vanha Jänneniementie puretaan. Paikan päällä tienkulkijan apuna ovat opasteet.

Muutokset maantieliikenteeseen ja kevyen liikenteen reittiin tehdään tiistaina 4. heinäkuuta illasta. Kevyen liikenteen muutokset ovat voimassa elokuuhun 2018. Muutoksista ei aiheudu keskeytyksiä tai haittaa liikenteelle.

Lisäksi nykyisen sillan keskiaukkoon tehdään muutoksia Joensuun puoleisen pään työsillan jatkamisen yhteydessä. Paalutustyöt aloitetaan 3. heinäkuuta, jolloin sillan nykyinen keskiaukko kapenee kahden viikon aikana noin 35 metriin.

Suomen kuudenneksi pisimmän sillan työmaa on parhaillaan näyttävässä vaiheessa, kun ensimmäinen 124 metrin pituinen teräspalkki on tunkattu tukipilarin 2 päälle. Seuraavaksi teräspalkit tunkataan heinäkuun loppupuolella lopulliseen kohtaansa Kuopion puoleisesta päästä. Teräspalkit tulevat kannattelemaan kannen muottia. Elokuussa aloitetaan sillan kannen raudoitustyöt, ja sillan kannen valu suoritetaan keväällä 2018.
 

Seuraa hanketta:
verkkosivuillamme liikennevirasto.fi/vt9jannevirta
Facebook-sivuillamme Vt 9 Jännevirran silta

Lisätietoja:
Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 029 534 3574
Mika Huhtala, työmaapäällikkö, Kreate Oy, 0400 691 159


Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio välinen tie. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta, vanhan sillan ollessa elinkaarensa päässä. Uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin maantie- ja vesiliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkijoille. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.