Takaisin

Vt 5 Mikkelin kohta – työmaa hiljenee hetkeksi joulutauolle

Vt 5 Mikkelin kohta – työmaa hiljenee hetkeksi joulutauolle

Julkaistu 17.12.2015

Vt 5 Mikkelin kohdan rakennustyömaa rauhoittuu joulun ajaksi. Joulun jälkeen työt jatkuvat telineiden tekemisellä Setrikadun ja Ristiinantien risteyssilloilla. Silta-aukkojen ylityksiin tarvittavia palkkeja nostetaan paikoilleen, mistä aiheutuu pieniä liikennejärjestelyjä nostotöiden aikana.

Leudon talven ansiosta Kaihun eteläisen ajoradan alikulkutunneli on saatu valettua aikataulusta etuajassa. Tunnelin eristys- ja varustelutyöt jatkuvat keväällä. Tammikuussa myös siltatyöt ja viimeiset pohjavedensuojausten luiskien korjaukset jatkuvat.

Liikennejärjestelyt pysyvät nykyisen kaltaisina kevääseen saakka.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
Puh. 029 534 3574, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy
Puh. 0400 246 944, etunimi.sukunimi@destia.fi
 
Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.