Takaisin

Vt 5 Mikkelin kohdalla -hankkeen työllisyysvaikutukset

Vt 5 Mikkelin kohdalla -hankkeen työllisyysvaikutukset

Julkaistu 08.01.2016

Syksyllä 2014 rakentamisen osalta aloitettu Vt 5 Mikkelin kohta -tiehanke on tähän mennessä antanut työtä noin 70 henkilötyövuoden verran. Työllistetyistä Itä-Suomen alueella asui noin 70 %.

Työllistetyistä Etelä-Savon maakunnan alueella asui lähes puolet työmaan henkilökunnasta, Pohjois-Savossa 10,8 %, Pohjois-Karjalassa 4,4 %, Etelä-Karjalassa 4,4 % ja Kainuussa 1,5 %.
 
Ulkomailla syntyneiden osuus oli 1,9 % eli noin yhden henkilötyövuoden verran. He työskentelivät suomalaisissa yrityksissä.

Erityisen paljon työtä antoivat yhdeksän siltarakennuskohdetta sekä erilaiset kiveystyöt

Kun välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin kaksinkertaiset verrattuna suoraan työmaan työllistämisvaikutukseen, kokonaisuudessaan hanke on antanut työtä tähän mennessä noin 200 henkilötyövuoden verran.

Hankkeessa on työmaalla työskennellyt eripituisia työjaksoja noin 455 henkilöä. Vuoden 2016 aikana tehtävän työn määrä vastaa noin 40 henkilötyövuotta.

    
Projektipäällikkö Hannu Nurmi
Projektien toteutus
Liikennevirasto puh. 0400 377 637

Lisätietoja hankkeesta:
liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto