Takaisin

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäinen rakennusurakka etenemässä urakkatarjousvaiheeseen

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäinen rakennusurakka etenemässä urakkatarjousvaiheeseen

Julkaistu 18.08.2017

Valtatie 5:n parantaminen Mikkelin ja Juvan välillä etenee. Hankkeen ensimmäinen vaihe, suunnittele ja toteuta (ST) -urakkana tehtävä Mikkeli–Nuutilanmäki-osuus on edennyt urakkatarjouslaskentavaiheeseen. ST-urakan osallistumishakemus- ja tarjouslaskentavaihe alkavat ensi viikon lopussa. Urakoitsijan valinta saadaan tehtyä jouluun mennessä. Syksyllä 2017 aloitetaan hankeosuudella sähkölinjojen muutostyöt ja puuston poisto. Rakentamistyöt käynnistyvät huhtikuussa 2018.

Suuri hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa

Vt 5 Mikkeli–Juva toteutetaan kaksivaiheisena, jotta yhteysvälistä saadaan laadultaan mahdollisimman yhtenäinen.

Toinen vaihe, Nuutilanmäki–Juva-osuus toteutetaan kokonaisurakkana: Urakan tiesuunnitelman muutossuunnittelun ja rakennussuunnittelun tarjouslaskentavaihe on käynnistynyt. Suunnittelukonsultin valinta tehdään syyskuussa 2017 ja suunnittelutyö valmistuu loppuvuonna 2018. Kyseisen hankeosuuden rakentaminen alkaa keväällä 2019. Liikenteen käyttöön tiestä avautuu osia vuonna 2020, kokonaan hanke valmistuu vuoden 2021 aikana.

Viitostie on Itä-Suomelle tärkeä liikennekäytävä

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Yhteensä 37 kilometrin pituinen väylä on Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan yhteysvälillä vilkasliikenteinen, ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7800–13 300 ajoneuvoa. Tieosuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, sillä vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Tieosuuden ensisijainen ongelma on liikenteen sujuvuus, turvattomuus sekä haitat tien varren asutukselle ja maankäytön kehittämiselle. Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain keskimäärin kahdeksan henkilöonnettomuutta. Tien parannustoimien toteuduttua liikenne Mikkeli–Juva-yhteysvälillä on sujuvaa ja turvallista ja mahdollistaa alueen tehokkaan maankäytön.

Lisätietoja antavat

Nuutilanmäki–Juva-välin ja suunnittelun osalta Hannu Nurmi, Liikennevirasto, puh. 029 534 3574, hannu.nurmi@liikennevirasto.fi

Mikkeli–Nuutilanmäki-välin ja rakentamisen osalta Harri Liikanen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3007, harri.liikanen@liikennevirasto.fi


Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt-5-mikkeli-juva
Lentokuvia hankkeen linjauksista (Flickr)

Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta mahdollisimman suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.