Takaisin

Vt 4 Äänekosken kohta: Kevyen liikenteen reitit koululaisille

Vt 4 Äänekosken kohta: Kevyen liikenteen reitit koululaisille

Julkaistu 07.08.2018

Äänekosken kaupungin kohdalla on meneillään valtatien 4 uudelleen rakentaminen ja tietyöt aiheuttavat jonkin verran kiertoteitä kevyelle liikenteelle.

Vaikka kiertotiet saattavat pidentää matkaa, ovat uudet kiertotiet tällä hetkellä paras ja turvallisin reitti koululaisille sekä muille jalankulkijoille ja pyöräilijöille keskustan suuntaan. Osa kevyen liikenteen väylistä kulkee kuitenkin työmaa-alueen läpi, jolloin kevyen liikenteen väylillä saattaa ajoittain liikkua työkoneita valaistus-, kivetys- ja asfaltointitöissä.

MUISTA! Vaikka työmaan rakentajat ovat tietoisia koulujen alkamisajankohdasta ja tiellä liikkuvista uusista koululaisista, työmaa-alueen läheisyydessä liikuttaessa on noudatettava aina erityistä varovaisuutta:

  1. Seuraa opasteita ja opeta niiden mukainen reitti myös lapsille.
  2. Opeta valppautta. Työmaan läheisyydessä ei pidä keskittyä puhelimeen tai leikkiin.

Kevyt liikenne kiertotielle Äänekosken pohjoispuolella

Äänekosken pohjoispuolella oleva kevyen liikenteen väylä, joka kulkee Niemeläntien ja Televankadun välillä, on osaksi suljettu liikenteeltä ja liikenne on ohjattu kiertotielle. Kiertotie kääntyy valtatien 4 kyljestä kohti keskustaa ja kulkee Likolahden asuinalueen läpi Televankadulle.

Koukkuniemen suunnasta tuleva kevyt liikenne kulkee keskustaan Äänekoskentien tai Televankadun kautta. Pohjoisen suuntaan mentäessä, kevyt liikenne on ohjattu kiertotielle Televankadun ja Likolahden asuinalueen kautta.

Liitteenä olevassa kartassa kevyen liikenteen väylät sekä kulkureitit linja-auto pysäkeille. Käyttöön otetut kevyen liikenteen väylät on valaistu, ja kaikilla teillä on ohjaus jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Vt 4 Äänekoski pohjoisen kevyen liikenteen väylät 8/2018 

Myllyntaus P -linja-autopysäkki

Helmikuussa siirretty Myllyntaus P -linja-autopysäkki on edelleen alkuperäistä pysäkkiä noin 100 etelämpänä. Myllyntauksen läntisen puolen linja-autopysäkki pysyy edelleen vanhassa paikassa.

Liitteenä olevassa kartassa kevyen liikenteen kulku linja-autopysäkeille.

Vt 4 Äänekoski Myllyntaus kevyen liikenteen väylät 8/2018

Huutomäen kohta

Valtatien 4 ja valtatien 13 liittymässä Huutomäessä päällystys- ja viimeistelytyöt valmistuvat koulun alkuun mennessä. Alueella tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä, mutta työkoneet ja rakentajat eivät liiku kevyen liikenteen väylillä klo 7:00–9:30 sekä klo 13:00–15:30 välisenä aikana.

 

Kevyen liikenteen kiertoteihin ja linja-auto pysäkkien yhteyksiin voi tutustua liitteenä olevista, Äänekoski pohjoista ja Myllyntauksen kohtaa esittelevistä kartoista sekä hankkeen Facebook-sivustolta https://www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet/

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Liikennevirasto
puh. 029 534 3127, jarmo.niskanen@liikennevirasto.fi

Äänekosken pohjoispuolella urakoitsijana toimii Destia Oy:
Työmaapäällikkö Kyösti Körkkö, puh. 040 035 4970, kyosti.korkko@destia.fi

Huutomäen ja Äänekosken kaupungin pääliittymän välillä urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy:
Työmaainsinööri Arto Björkqvist, puh. 0400 706 6643, arto.bjorkqvist@grk.fi

 

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

 

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistuu ratatöiden osalta vuonna 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.