Takaisin

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen aikataulussa, sisääntulotien töistä pieni osa siirtyy kesälle 2019

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen aikataulussa, sisääntulotien töistä pieni osa siirtyy kesälle 2019

Julkaistu 12.09.2018

Lahden eteläisen kehätien rakentaminen etenee aikataulussa. Lahden eteläisen sisääntulotien, eli maantien 167, alkupää ja loppupää valmistuvat nelikaistaisiksi ennen talvea.

Maantietä 167, eli Lahden eteläistä sisääntulotietä, parannetaan leventämällä Uudenmaankatu nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä. Nykyisen ajoradan itäpuolelle rakennetaan toinen ajorata noin 3,2 kilometrin matkalle. Loppuvuoden aikana Uudenmaankatu on tavoitteena avata liikenteelle nelikaistaisena etelästä katsottuna Renkomäen liikennevaloista Ajokadun liikennevaloihin sekä Aukeakadun työnaikaisen kiertoliittymän pohjoisreunasta Apilakadun risteykseen (liitteenä oleva kartta).

"Sisääntulotien valmistumista on hidastanut ennakoitua laajemmat johtosiirtotyöt erityisesti Aukeankadun / Patometsänkadun risteyksessä. Aukeankadun / Patometsänkadun risteysalueella maanpinnan alla kulkee iso määrä johtoja mm. hulevettä, vesijohtoja, viemäreitä, kaasuputkia ja valtava määrä sähkö- sekä tietoliikennekaapeleita. Suurin osa näistä johdoista on jouduttu siirtämään tai rakentamaan kokonaan uudelle reitille. Johtojen siirtotyö on ollut ennakoitua työläämpää ja vaatinut arvioitua enemmän aikaa", kertoo Suomen Maastorakentajien vastaava työnjohtaja Kimmo Pasanen. ”Talvikaudeksi työnaikaiset liikennejärjestelyt pyritään saamaan mahdollisimman sujuviksi. Tilanne paranee jo heti kun Orimattilankadun risteykseen saadaan uusi liikennevaloliittymä käyttöön loppuvuoden aikana.”

Jo aiemmin kesällä Renkomäessä otettiin uutta kaistakapasiteettia käyttöön valtatien 4 ramppien ja Ala-Okeroistentien välillä. Ajokadun ja Aukeankadun uusien liikennevaloristeysten työt siirtyvät kesälle 2019. Ne valmistuvat samassa aikataulussa Uudenmaankadun muiden viimeistelytöiden kanssa. Kokonaisuutena Uudenmaankadun työt valmistuvat suunnitellusti kesäkauden 2019 aikana.

”Hankekokonaisuuden tavoiteaikatauluun tai kustannusarvioon tällä Aukeankadun - Ajokadun välin viiveellä ei ole vaikutusta. Kaikki laatuongelmat on myös tähän saakka onnistuttu välttämään, joten on järkevintä jatkaa samaan malliin ja siirtää tuon osuuden työt seuraavalle kesälle suotuisampien rakentamiskelien aikaan. Tilaajanäkökulmasta lopputuotteen korkea laatu on tietysti avainasemassa”, sanoo Liikenneviraston projektijohtaja Janne Wikström.

Lahden eteläisen kehätien rakennustyöt etenevät suotuisissa merkeissä

Vt12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen alkoi maastossa koko tielinjan osalta vuoden 2018 aikana. Hankkeen toteutusaikataulu näyttää tällä hetkellä hyvältä, ja varsinaiset rakennustyöt saataneen valmiiksi tavoiteaikataulussa. Vähäsateinen kesäkausi on tukenut töiden vauhdikasta etenemistä. Sekä kehätien Hollolan että Lahden pään urakoiden rakennustyöt valmistunevat pääosin vuoden 2020 lopulla.

Viimeistelytöitä kehätiellä tehdään vielä kesällä 2021 ja viimeisiä päällystekerroksia vuoden 2023 kieppeillä. Liikenteen siirtäminen uudelle tielinjalle edellyttää tunneleiden teknisten järjestelmien testaamista, ja käyttöönotto tehdäänkin vasta laajojen, onnistuneiden testien jälkeen. Kehätien avaaminen liikenteelle vuoden 2020 puolella näyttää nykytiedon valossa kuitenkin mahdolliselta. Valmiin tien turvallinen ja häiriötön käytettävyys on avainasemassa, ja lopullisesta käyttöönotosta päätetään vasta, kun nämä edellytykset täyttyvät.

Lahden eteläisen kehätien töiden etenemistä voi seurata karttapohjaisessa seurantapalvelussa. Siellä esitetään mm. louhintojen etenemistä. Seurantapalvelu löytyy osoitteesta kartta.lahti.fi -> Valitse kartalla näkyvät tiedot -> Liikenne-> Lahti Eteläinen kehätie -> 1A tai 1B osien seuranta, ja siirry kartalla siihen kohtaan, jota haluat tarkastella.

Lisätiedot:

Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

 

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta keväällä 2018.


reaktionapit