Takaisin

Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeen työt käyntiin

Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeen työt käyntiin

Julkaistu 19.11.2015

Rakennustyöt vt 3 uudella linjauksella käynnistyvät vielä ennen vuoden vaihdetta. Rajoituksia liikenteelle on luvassa heti töiden alkaessa, ja reittimuutoksia on tiedossa helmikuussa 2016. Hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä. Urakoitsijana hankkeessa toimii Skanska Infra.

”Liikenneyhteyksien parantaminen valtateillä 3 ja 18 helpottaa liikennevirtojen kulkua, jolloin edellytykset sekä paikallisen että pitkänmatkan liikenteen sujuvalle matkanteolle paranevat”, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Ari Mäkelä.

Urakassa rakennetaan valtatien 18 välille Maunula–Ratikylä noin kaksi kilometriä uutta valtatietä ja valtatie 3:a parannetaan noin 2,4 kilometriä välillä Potila – Laihian keskusta. Hankkeessa rakennetaan kolme eritasoliittymää: Maunula, Asematie ja Ratikylä. Lisäksi pyöräilijöille ja jalankulkijoille rakennetaan uusia ja aikaisempaaturvallisempia väyliä sekä noin kaksi kilometriä melusuojauksia ja seitsemän siltaa.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2015 - 2018. Hanke käynnistyy ennen vuoden vaihdetta, kun pintamaata poistetaan ja valtatie 3:n uudella linjauksella tehdään raivaustöitä.

Ensimmäinen välitavoite on, että valtatie 3 sijoittuu uudelle linjaukselle vuoden 2016 loppuun mennessä. Toinen välitavoite on, että valtatie 18 välillä Seinäjoki-Vaasa liikennöi syksyllä 2017. Mikäli tavoiteaikataulussa pysytään, valmistuu hanke kesällä 2018.

Haittoja ehkäistään liikennejärjestelyillä

Työt tehdään pääosin yleisen liikenteen ulkopuolella. Syksyn 2015 aikana alkavat alkuvaiheen työt saattavat kuitenkin aiheuttaa väliaikaisia rajoituksia yleiselle liikenteelle. Ensimmäisiä reittimuutoksia tulee helmikuun 2016 aikana. Hankkeesta koituvien haittojen ehkäisemiseksi kaikista liikenteelle aiheutuvista reittimuutoksista ja muista järjestelyistä tiedotetaan etukäteen.

Mahdollisia haittoja vähennetään myös tehokkailla liikennejärjestelyillä, joita ylläpidetään koko hankkeen elinkaaren ajan. Rakentamisen ajaksi mahdollisesti käytöstä poistuvat kevyenliikenteenväylät pyritään aina korvaamaan väliaikaisilla reiteillä, jotta hankkeen vaikutukset kävelijöille ja pyöräilijöille olisivat mahdollisimman vähäiset.

Liikenteen sujuvuuden edistämisen lisäksi valtateiden parantaminen mahdollistaa tehokkaan maankäytön ja alueen elinkeinoelämän kehittämisen. 

Urakka sisältää valtateiden 3 ja 18 parantamisen rakennussuunnittelun ja rakentamisen Laihian kohdalla. Urakka toteutetaan ST- eli suunnittele ja toteuta -urakkana. Sopimus pitää sisällään tien suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuudessaan. Hankkeen kustannusarvio on noin 28 miljoonaa, josta Laihian kunnan osuus on noin miljoona euroa.

Lisätietoja

Liikennevirasto

projektipäällikkö Ari Mäkelä, p.029 534 3567, ari.makela@liikennevirasto.fi

projekti-insinööri Akseli Nurmi puh. 029 534 3134, akseli.nurmi@liikennevirasto.fi

 

Skanska Infra Oy

projektipäällikkö Timo Kujanpää, puh. 050 544 7110, timo.kujanpaa@skanska.fi

Hanke verkossa:

www.liikennevirasto.fi/vt3laihia

www.facebook.com/vt3vt18Laihia

 

 Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä. Lisäksi parantamistoimenpiteet nostavat liikenteen turvallisuutta onnettomuusherkällä taajama-alueella.