Takaisin

Vakavien liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseen eri keinot kuin kuolemaan johtaneissa

Vakavien liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseen eri keinot kuin kuolemaan johtaneissa

Julkaistu 12.01.2017

Vakavien loukkaantumisten taustalla on usein erilainen liikenneonnettomuus kuin kuolemaan johtaneissa. Uuden tutkimustiedon valossa ehkäiseviä toimenpiteitä voidaan suunnata täsmällisemmin.

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat tähän asti toimineet tieliikenneturvallisuustyön keskeisenä pohjatietona. Vakavista loukkaantumisista on nyt saatu ensimmäistä kertaa tilastoitua tietoa, joten tästä lähtien liikenneturvallisuuden keskeisimmistä ongelmista voidaan saada aiempaa täsmällisempi kuva.

Ennalta ehkäisevälle liikenneturvallisuustyölle tarvetta

"Huomattava osa vakavista loukkaantumisista tapahtui yhden moottoriajoneuvon yksittäisonnettomuuksissa. Kuolemantapauksissa puolestaan kohtaamis- ja yksittäisonnettomuuksia tapahtui lähes yhtä paljon", kertoo Roni Utriainen. "Vakavaan loukkaantumiseen johtaneissa yksittäisonnettomuuksissa kuljettajan asenteeseen ja ajokuntoon liittyvät tekijät olivat keskeisiä ongelmia, jotka vielä korostuivat nuorilla miehillä."

Vakavista loukkaantumisista aiheutuvat kansanterveydelliset vaikutukset ja kustannukset yhteiskunnalle ovat mittavat. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tarkastelu ei riitä. "Ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyön tulisi kohdistua myös vakaviin loukkaantumisiin. Erityisesti nuorten kuljettajien turvallisuuteen ja toisaalta alkoholikuljettajien määrän vähentämiseen vaikuttavat monialaiset toimenpiteet ovat suositeltavia", sanoo liikennejärjestelmäasiantuntija Auli Forsberg.

Turvallinen pyöräily korostuu tulevaisuudessa

Polkupyöräilyn turvallisuuteen on kiinnitettävä vielä enemmän huomiota, sillä pyöräilyn lisääntyessä onnettomuusmääränkin oletetaan kasvavan. Liikenneolosuhteiltaan samankaltaisessa Ruotsissa pyöräilijöille tapahtuu jo eniten vakavia loukkaantumisia eri tienkäyttäjäryhmistä, mutta Suomessa pyöräilijöiden vastaava osuus on vasta kolmanneksi suurin. Tämä johtuu osittain tilastoharhasta, sillä erityisesti polkupyöräonnettomuuksien tilastoinnissa on edelleen puutteita.

"Vakavien loukkaantumisten todellisen määrän selvittämiseksi yhteistyötä liikennesektorin ja terveydenhuollon kesken tulisi edelleen edistää - näin päästäisiin kiinni ongelmakohtiin jo aikaisemmin", toteaa Forsberg.

Virallisen tiedon mukaan vuonna 2014 tieliikenteessä tapahtui 519 vakavaa loukkaantumista ja 6 186 lievää loukkaantumista. Tieliikenteessä kuoli 229 henkilöä, joten vakavia loukkaantumisia tapahtui yli kaksinkertaisesti kuolemiin nähden. Yleisen liikenneturvallisuuden kehitystä kuvaa kuolemien ja vakavien loukkaantumisten summa (748 vuonna 2014).

Tulokset perustuvat opinnäytetyöhön "Vakava loukkaantuminen - Uusi tunnusluku tieliikenteen turvallisuuden mittaamiseen". Tutkimuksessa selvitettiin vakavaan loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien ominaispiirteitä, minkä pohjalta arvioitiin liikenneturvallisuustyön kehitystarpeita.

Lisätietoja:

Roni Utriainen p. 050 5446891

Liikennejärjestelmäasiantuntija Auli Forsberg p. 029 534 3903

Tutkimus luettavissa verkossa: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/opin_2016-11_vakava_loukkaantuminen_web.pdf

Fiksut väylät, älykäs liikenne - sinua varten

liikennevirasto.fi
Twitter
Facebook