Takaisin

Uusia yhteyksiä käyttöön Kotkan Jumalniemessä

Uusia yhteyksiä käyttöön Kotkan Jumalniemessä

Julkaistu 28.08.2015

Kotkan Jumalniemeen rakennettava eritasoliittymä on valmistumassa ja se otetaan osittain liikenteen käyttöön maanantaina 31.8. Uusi eritasoliittymä on osa Kotkan erillishanketta, jossa E18-tietä parannetaan Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Hanke valmistuu tulevana syksynä.

Maanantai-iltana 31.8. liikenteelle avataan moottoritien ylittävä Uittoväylä sekä uusi ramppi, joka johtaa Uittoväylältä Helsingin suuntaan. Helsingin suunnasta Jumalniemeen liittyvä ramppi on otettu käyttöön jo aikaisemmin.

Uuden rampin avaamisen myötä idempänä sijaitseva, Karhulantieltä moottoritielle Helsingin suuntaan johtava ramppi suljetaan tielinjauksen muuttamisen ajaksi.

Lisäksi syyskuun aikana moottoritieltä suljetaan eri työvaiheissa yksi kaista suuntaansa Kyminlinnnan risteyssillan maalaustyön takia. Kaistojen sulkemisia tehdään syyskuun loppuun asti.

Työt edenneet suunnitellusti – valmista tulevana syksynä

Työt Kotkan erillishankkeessa ovat edenneet kesän ajan suunnitelmien mukaan. Tiellä liikkujille töiden eteneminen on näyttäytynyt esimerkiksi Jumalniemeen ja Karhulaan nousseina korkeina valaisinmastoina. Sekä Kyminlinnan liittymässä että Jumalniemen alueella on tehty asfaltointitöitä, minkä lisäksi hankealueella ovat olleet käynnissä kivi-, maisemointi- ja vihertyöt sekä melu-esteiden rakentaminen.

Tällä hetkellä Kyminlinnan eritasoliittymän alueella on käynnissä Huumanhaaran moottoritiesiltojen korjaus sekä moottoritien ylittävän Kyminlinnan risteyssillan korjaustyö. Korjaustyöt valmistuvat lokakuun aikana. Jumalniemen eritasoliittymän rampit valmistuvat puolestaan kokonaisuudessaan syyskuun aikana.

Lisätietoja:

projektinjohtaja Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3513, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

urakoitsijan edustaja Jussi Loikkanen, Graniittirakennus Kallio Oy, puh. 040 1864 666, jussi.loikkanen@grk.fi

Vuosien 2014–2015 aikana toteutettavassa Kotkan erillishankkeessa E18-tietä parannetaan Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Hanke parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kotkan eri kaupunginosien välillä. Hankkeen pääasialliset työt kohdistuvat Kyminlinnan ja Karhulan välille sekä Jumalniemeen. Hanke on Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishanke. Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/kotkanerillishanke