Takaisin

Toimittajavaatimusten kehittäminen Liikenneviraston hankinnoissa

Toimittajavaatimusten kehittäminen Liikenneviraston hankinnoissa

Julkaistu 6.6.2013

Liikennevirasto laajentaa ja yhtenäistää urakkahankintojen, suunnittelupalvelujen ja muiden palvelujen hankinnan pätevyysvaatimuksia Liikenneviraston hankinnan toimintalinjojen mukaisesti.

Tavoitteena on onnistunut hankintojen toteutus Liikenneviraston hankinnan toimintalinjojen mukaisesti toimittajanäkökulmat huomioiden sekä toimittajamarkkinoiden osaamista hyödyntäen.

Pätevyysvaatimukset ja käyttöönoton aikataulu

Liikenneviraston hankinnoissa siirrytään vaiheittain seuraaviin pätevyys/sertifikaattivaatimuksiin:

RALA pätevyys1 RALA -pätevyysvaatimus otetaan käyttöön kaikissa soveltuvissa uusissa infrahankinnoissa vuoden 2014 alusta.

RALA-sertifikaattivaatimus2 (työmaa- tai yritystasoinen, tapauskohtaisesti harkiten) Sertifikaattivaatimus otetaan käyttöön 1.7.2014 lähtien.

Tienpidon hankinnoissa ja vesiväylänhoidossa RALA -sertifikaattivaatimus on jo käytössä.

1 tai muu vastaava näyttö pätevyydestä
2 tai muu vastaava näyttö, esim. soveltuva ISO 9001:2008 sertifikaatti

Tietoa Rala-pätevyydestä ja Rala-sertifioinnista

RALA-pätevyys on riippumattoman arviointilautakunnan myöntämä osoitus yrityksen osaamisesta ja toiminnan läpinäkyvyydestä. Pätevyyden saamiseksi on osoitettava, että yrityksellä on riittävä tekninen osaaminen ja riittävät henkilö- ja kalustoresurssit sekä hyväksytyt referenssiprojektit/-urakat. Tämän lisäksi on osoitettava, että yrityksen tilinpäätöstiedot ja toiminnanvastuuvakuutus ovat kunnossa sekä että yritys on hoitanut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

RALA-sertifiointi on alan yritysten erityispiirteet huomioon ottava arviointi, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän vuosittaiseen auditointiin. Suunnitteluyrityksille, rakennuttamisyrityksille sekä rakentamis-, ylläpito-, hoito-, asennus- ja viherpalveluyrityksille on omat arviointiperusteensa.

Rakennusyritysten arviointiperusteet on jaettu työmaatason tai yritystason vaatimuksiin. Yrityksen arvioinnissa keskitytään johtamis-, kehittämis-, henkilöstö-, tarjous-, sopimus-, hankinta- sekä projektin hallinta -asioihin. Rakennusyritysten työmaatason vaatimukset koskevat lähinnä vain viimeksi mainittua eli tuotantotoimintaa.

Lisätietoa RALA-pätevyydestä ja RALA-sertifioinnista sekä niiden hakemisprosessista on saatavissa  oheisesta esitteestä sekä RALAn sivuilta www.rala.fi.

Vaatimusten toimeenpano käytännössä

Vaatimuksien laajennus otetaan käyttöön hankintakategorioittain liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Vaatimukset pannaan toimeen viime kädessä hankinnoittain sisällyttämällä ne hankintailmoituksiin (HILMA), muihin tarjoajaksi ilmoittautumispyyntöihin sekä varsinaisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Aliurakointia koskevien vaatimusten aikataulu on kytketty niiden pääurakoiden tarjouspyyntöaikatauluihin, joiden aliurakoita vaatimus tulee koskemaan.

• Pääurakoitsijan, pääkonsultin tai työyhteenliittymän/konsortion osapuolten osalta hyväksyntä edellytetään tarjoajaksi ilmoittautumisen/hyväksynnän yhteydessä.

• Aliurakoitsijoiden ja alikonsulttien hyväksyntä on esitettävä tarjouksessa siinä laajuudessa kuin nämä kulloinkin edellytetään tarjouksessa nimettäväksi.

Lisätietoja:
johtaja Kristiina Laakso, p. 040 591 0512
Palautteita voi myös osoittaa ylitarkastaja Miia Asikaiselle, p. 040 558 0678 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi.


reaktionapit