Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Häkämäki, Kouvola, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 16.6.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 16.6.2022 - 18.7.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Vesa Koistinen, puhelin 029 502 9179, [email protected]
 

Julkaistu 16.06.2022