Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Valtatien 26 parantaminen välillä Myllykylä - Paijärvi - Pyhältö, Hamina, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Kymen Sanomat).

Kuulutus julkaistaan 9.5.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 9.5.2022 - 10.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected]

Julkaistu 09.05.2022