Takaisin

Telematiikan avulla järjestystä ja joustavuutta VT 12 Lahden eteläiselle kehätielle

Telematiikan avulla järjestystä ja joustavuutta VT 12 Lahden eteläiselle kehätielle

Julkaistu 13.11.2018

Telematiikka on informaatioteknologian ja automatiikan yhdistämistä erilaisiksi järjestelmiksi. Liikennetelematiikassa näitä järjestelmiä ovat esimerkiksi liikenteenohjausjärjestelmät, liikennevalot ja -kamerat sekä automaattisesti päivittyvät opasteet. Niiden avulla teitä voidaan seurata ja liikennettä ohjata reaaliajassa.

Vt 12 Letke -hankkeessa käytössä uudenlaista telematiikkaa

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa telematiikkaa hyödynnetään laajasti. Sitä rakennetaan kaikkiin hankeosiin (1A, 1B ja 2), mutta sen käyttö tulee painottumaan kehätien Lahden päähän, jossa on useita eritasoliittymiä Lahden katuverkkoon sekä tunneleita. Liikennekamerat ja liikenteen automaattiset mittausasemat ovat tieliikennekeskuksen silmät tien päällä ja tunnelissa. Häiriöt liikenteessä todetaan helposti ja niihin pystytään reagoimaan nopeasti. Tiesääasemilla sääolosuhteita ja liukkautta mitataan tarkasti. Niistä ilman ja tien lämpötila päivittyy myös tiedotusopasteisiin. Kaikki tämä tähtää liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseen.

Automaattisesti päivittyvät rajoitukset ja opasteet

Tavalliselle autoilijalle telematiikka näyttäytyy erilaisina muuttuvina tiedotusopasteina sekä vaihtuvina nopeusrajoituksina. Liikenteessä autoilijoita auttavat myös kaistaopasteet, kiertotieopasteet sekä tietysti liikennevalot. Autoilijat voivat myös kätevästi seurata kamerakuvaa Liikenneviraston sivuilta hahmottaakseen ruuhkatilanteet sekä vallitsevat sääolosuhteet.

Tulevaisuudessa entistä valistuneempia reittivalintoja ja energiasäästöjä

Caverion Suomi Oy toteuttaa kehätien tunneleiden tekniset järjestelmät. Matti Poutanen, Caverionin tie-, telematiikka- ja tunnelihankkeista vastaava projektipäällikkö arvelee, että tulevaisuudessa telematiikka helpottaa liikenteen toimivuutta yhä enemmän. Liikenteen todellinen sujuvuus saadaan reaaliajassa autoilijoille esim. tiedotusopasteilla sekä auton tai puhelimen sovellusten kautta. Valistuneilla reittivalinnoilla ruuhkatilanteet saadaan kierrettyä. Lisäksi häiriötilanteiden havainnointi parantuu: virhehälytysten määrä vähenee ja havainnoitavien alueiden määrä kasvaa. Tulevaisuudessa tieverkostoa voidaan myös järkeistää esimerkiksi muuntelemalla tievalaistusta liikenteen määrän mukaan, minkä avulla sähköä voidaan säästää huomattavasti.

Lisätiedot:

Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi
Projektipäällikkö Matti Poutanen, Caverion Suomi Oy, puh. +358 50 3900 413, matti.poutanen@caverion.com

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


reaktionapit