Takaisin

Selännekadun ylikulkusillan uusiminen sulkee Rinnekadun kahteen otteeseen

Selännekadun ylikulkusillan uusiminen sulkee Rinnekadun kahteen otteeseen

Julkaistu 15.06.2015

Selännekadun nykyinen kevyen liikenteen ylikulkusilta puretaan tällä viikolla. Purkutyön vuoksi Rinnekatu suljetaan liikenteeltä 16.–17.6. tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi klo 21–06. Sulkeminen koskee Sammonkadun ja Setrikadun välistä tieosuutta. Katkoksen aikana liikenne kulkee kaupungin katuverkon kautta.

Sillan purkaminen aiheuttaa hetkittäisiä pysäytyksiä myös valtatie 5:n liikenteeseen. Purkamisen aikana valtatien liikenteellä on siltatyömaan kohdalla käytössä yksi kaista. Liikenteenohjaajat ovat paikalla.

Mikäli sillan purkaminen kestää suunniteltua kauemmin, jatketaan purkamista keskiviikon 17.6. ja torstain 18.6. välisenä yönä.

Uusi kevyen liikenteen silta nostetaan paikoilleen yöllä

Uusi ylikulkusilta nostetaan paikalleen keskiviikkona 24.6. klo 18.00 alkaen. Rinnekatu suljetaan jälleen Sammonkadun ja Setrikadun välillä yön ajaksi. Siltatyön pitäisi olla ohi 25.6. klo 06.00 mennessä. Työn aikana kuljetaan kaupungin katuverkon kautta.

Sillan nostamishetkellä liikenne pysäytetään valtatie 5:llä. Liikenteenohjaajat ohjaavat valtatien liikennettä.

Selännekadun kevyen liikenteen ylikulkusilta otetaan käyttöön heinäkuun 2015 aikana. Siltatyö on osa Vt 5 Mikkelin kohta -hanketta, jonka toteuttaa Destia Oy Liikenneviraston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Hannu Nurmi
Projektipäällikkö
Liikennevirasto
0400 377 637

Siltatyö:
Juhani Mielonen
Destia Oy
0400 378 982

Liikennejärjestelyt:
Leo Missonen
Destia Oy
0400 573 989

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hanke valmistuu vuonna 2017.