Hyppää sisältöön

Reklamplatser på järnvägsstationernas plattformsområden till Mediateko Oy

Publicerad 18.12.2020 10.31

 

Avtalet mellan Trafikledsverket och Mediateko Oy är tioårigt. I placeringen av reklamerna har man beaktat tillgängligheten utan att göra kompromisser med synligheten.

Under de kommande tio åren kommer Mediateko Oy från Kuopio att ansvara för reklamplatserna på järnvägsstationernas plattformsområden.

"Reklamplatserna på plattformarmsområden konkurrensutsätts med 10 års mellanrum. Marknadsdialogen om årets tävling ordnades den 6 augusti 2020. I dialogen deltog flera företag inom mediebranschen, bland vilka Mediateko valdes till vinnare i den konkurrensutsättning som genomfördes under hösten", berättar Seppo Mikkonen, sakkunnig inom banhållningens fastigheter vid Trafikledsverket.

Avtalet träder i kraft 1.1.2021. Under avtalsperioden har Mediateko tillgång till reklamskyltarna på de brygg- och järnvägsområden som Trafikledsverket förvaltar.

Tillgänglig reklam

"Vid placeringen av skärmarna har man beaktat människornas tillgänglighet samt underhållet av plattformsområdet. Därför placeras reklamanordningarna i huvudsak i befintliga fasta konstruktioner, så att reklamen kan byggas utan att trafiken eller passagerarna störs", säger Mikkonen och fortsätter:

"Därtill regleras skärmarnas ljusstyrka automatiskt enligt det omgivande ljuset, varvid skärmarna inte bländar passagerare eller lokförare”.

Även om reklamskyltarna är i konstruktion placeras de fortfarande enligt passage på sådana platser där så många som möjligt ser reklamen på plattformsområdet.

Mer information:
Trafikledsvärket: sakkunnig, banhållningens fastigheter Seppo Mikkonen, tfn 029 534 3898, [email protected]

Mediateko Oy: verkställande direktör Teemu Kontkanen, tfn 040 555 3635, [email protected]

Bilagor