Takaisin

Rautateiden ohjeistukseen suuria muutoksia 1.6.2016

Rautateiden ohjeistukseen suuria muutoksia 1.6.2016

Julkaistu 01.06.2016

Rautateiden ohjemaailmassa tapahtuu poikkeuksellisen suuri muutos 1.6.2016 alkaen. Uudet ja päivitetyt Liikenneviraston ohjeet korvaavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin aiempia määräyksiä ja Liikenneviraston entisiä ohjeita.

Liikennevirasto on päivittänyt monta rautatiealaan liittyvää ohjetta, mutta laatinut myös täysin uusia ohjeita. Päivitettyjä ja uusia ohjeita on yhteensä 15. Syynä suureen ohjeistuspäivitykseen on se, että Trafi keventää sääntelyään ja siirtää ohjeiden antoa muille toimijoille. Trafi antaa jatkossakin rautatiealan määräyksiä ja myöntää lupia, mutta Liikennevirasto hoitaa rautatiealan ohjeistuksen.

”Kaikkien rautatieohjeiden taustalla on turvallisuuden varmistaminen. Samalla ohjeiden sisältöä on sujuvoitettu ja niiden ulkoasua on yhtenäistetty”, kertoo tekninen johtaja Markku Nummelin Liikennevirastosta.

Kesäkuun alussa voimaan tulevat uudet ohjeet

Alla mainitut ohjeet tulevat voimaan 1.6.2016 ellei ohjeissa ole erikseen mainittu siirtymäaikasäännöksiä:

Ohjetyö jatkuu ja apuna käytetään myös asiakaspalautekyselyn antia

Seuraava ohjeistuspaketti tulee olemaan uuden radanpitoon liittyvät pätevyysvaatimukset, jotka otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Kuluvan vuoden aikana uusitaan myös ohjepäivityssuunnitelma.

”Ohjepäivityssuunnitelma on kytköksissä norminpurkuun ja sillä helpotetaan muun muassa keskustelua ohjeiden kehittämisestä sekä sujuvoitetaan säädöksiä”, Nummelin kertoo.

Ohjetoiminnan päivitystyössä hyödynnetään myös asiakaspalautekyselyn tuloksia. Ohjeita käyttävillä ja tarvitsevilla onkin nyt mahdollisuus osallistua kyselyyn, joka koskee Liikenneviraston ohjeistosivustoa sekä ohjeiden käytettävyyttä. Palautekyselyyn pääset tästä linkistä. Kysely on aktiivinen 1.-23.6.2016 välisen ajan.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Markku Nummelin, p. 029 534 3971 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

linkki ohjeluetteloon