Takaisin

Puunkaatoa Pännäinen-Pietarsaari-Alholma -rataosalla

Puunkaatoa Pännäinen-Pietarsaari-Alholma -rataosalla

Julkaistu 20.04.2016

Liikennevirasto tekee omistamallaan rata-alueella puunpoistoa Pännäinen-Pietarsaari-Alholma välillä. Rautatiealueelta poistetaan kaikki puut, jotka saattavat kaatuessaan ylettyä radalle tai ajolankoihin. Käytännössä tämä merkitsee noin 30 metrin etäisyyttä radan keskilinjasta tai rautatiealueen rajaa.

Neuvottelemme paikallisesti ja tapauskohtaisesti muiden maanomistajien maa-alueella sijaitsevien riskipuiden kaadosta. Rautatiealueen ulkopuoliset puut poistetaan maanomistajan luvalla.  Asemakaava-alueiden riskipuut kartoitetaan yhteistyössä kaupungin/kunnan kanssa. Rautatiealueen puiden kaadosta vastaa Liikenneviraston kanssa sopimuksen tehnyt kunnossapitäjä ja puunkaadon tekee Sjöblomin kaivin Oy.

Urakoitsija kerää Liikenneviraston rautatiealueelta kaadetun puuston pois ja kaadettu puusto jää urakoitsijalle. Työssä noudatetaan Liikenneviraston voimassa olevia ohjeita.

Työt alkavat viikolla 16. Tavoitteena on, että työt valmistuvat vuoden 2016 aikana. Työ tehdään nyt ennen Pännäinen-Pietarsaari rataosan sähköistystä ja puiden kaato on osa normaalia varautumista myrskyihin.

Lisätietoja:
rataisännöitsijä Juhani Penttilä, Ramboll CM, puh. 044 0874 042

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto