Takaisin

Päätös alusliikenteen ohjaamisesta poikkeustilanteissa

Päätös alusliikenteen ohjaamisesta poikkeustilanteissa

Julkaistu 20.01.2016

Bilaga: Beslut om fartygstrafikreglering under undantagsförhållanden

Attachment: Decision of special provision regarding vessel traffic operation

 

Liikennevirasto rajoittaa alusten nopeutta Suomenlahden 9,0 metrin rannikkoväylällä Bodö-saaren pohjoispuolella välille Lästholm - Långholmen. Alukset eivät saa kohdata tai ohittaa toisiaan ja alusten tulee vähentää nopeuttaan alle 9 kilometriin tunnissa (5 solmua) alueella olevan jäätien ja väyläsillan vuoksi.

Päätös koskee kaikkea merenkulkua. Päätöksestä voidaan poiketa ainoastaan sää- ja jääolosuhteiden aiheuttamien välttämättömien alusturvallisuuteen liittyvien syiden vuoksi.

Vesialue, jota päätös koskee:
VTS-keskus: Helsingin meriliikennekeskus

Päätöksen voimassaolo:
Tämä päätös on voimassa 9,0 metrin rantaväylän talviliikenteen ajan tai kunnes toisin ilmoitetaan.

Perustelut
Pirttisaaren asukkaiden turvallisuuden vuoksi sinne johtavan jäätien ja/tai väyläsillan alla navigoitaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Säädökset, joihin päätös perustuu
Alusliikennepalvelulaki §t 2.4 ja 17

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto