Takaisin

Pääradan kunnostustyöt etenevät vaikuttaen liikenteeseen

Pääradan kunnostustyöt etenevät vaikuttaen liikenteeseen

Julkaistu 08.02.2018

Pääradalla on käynnissä monia hankkeita ja kunnossapitotöitä, joilla on vaikutusta liikenteeseen. Turvallisuuden takaamiseksi ratatyömaiden kohdilla on käytössä nopeusrajoituksia, jotka hidastavat junan normaalia kulkuvauhtia. Lisäksi osa raiteista on väliaikaisesti poissa käytöstä parannustöiden vuoksi.

Useiden ratatöiden osuminen vilkasliikenteiselle Helsinki–Tampere-rataosalle aiheuttaa junaliikenteelle viivästyksiä. Henkilökaukoliikenteen myöhästymiset ovat osoittautuneet ennakoitua suuremmiksi ja tilanne jatkuu ennustettua pidempään, sillä Helsingin ja Tampereen välinen rataosuus on tällä hetkellä jatkuvan muutoksen alla.

”Osa käynnissä olevista töistä liittyy radan peruskunnon ylläpitämiseen, osa taas tason ja välityskyvyn nostamiseen. Näillä ratatöillä turvataan siis radan toimintavarmuus ja käytettävyys. Päärata alkaa kuitenkin kokonaisuudessaan olla siinä kunnossa, että se vaatii laajaa peruskorjausta 2020-luvulla, vaikka eduskunnan myöntämällä, kunnossapitoon osoitetulla lisärahoituksella pystytään kuromaan syntynyttä korjausvelkaa kiinni”, toteaa Kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård Liikennevirastosta.

Kyseessä on Suomen vilkkaimmin liikennöity rataverkon osa ja kysyntää liikenteelle olisi enemmänkin, kuin mitä pystytään ajamaan. Ratatyöt pienentävät kapasiteettia ratatöiden ajaksi, mutta lopputuloksena on paremmassa kunnossa oleva rata.

”Koska pelivaraa ei juuri ole, on edes ennakkoon suunnitelluille ratatöille vaikeaa löytää kapasiteettia. Mahdolliset routavauriot saattavat heikentää tilannetta entisestään kevään edetessä. Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamista pyritään aina tekemään parhaalla mahdollisella tavalla ja junaliikenteen ehdoilla, mutta vaikutuksia liikenteeseen valitettavasti tulee”, kertoo ratatyökoordinaattori Juha Kröger Liikennevirastosta. ”VR-Yhtymä on huomioinut ratatöiden vaikutuksia aikataulumuutoksin, jotka astuvat voimaan 25. maaliskuuta”, hän jatkaa.

Ratatyöt parantavat liikenteen sujuvuutta jatkossa

Työmaa-alueiden kohdilla on turvallisuuden takaamiseksi nopeusrajoituksia, jotka hidastavat junien kulkua. Suuri osa nopeusrajoituksista välillä Tampere–Riihimäki saataneen poistettua toukokuun alkupuolella. Tilanne normalisoituu tältä osin siis kesään mennessä. Syksyllä on kuitenkin tiedossa lisää muutoksia liikennejärjestelyihin, kun radan uudet turvalaitteet otetaan käyttöön koko Riihimäki–Tampere-rataosalla ja työt Riihimäen henkilöratapihan parantamiseksi käynnistyvät.

Kesällä liikennejärjestelyjä tulee etenkin välillä Helsinki–Pasila, kun Helsingin ratapihan parantamisprojektissa tehdään turvalaitemuutoksia ja osa kaupunkiraiteiden junaliikenteestä pysäytetään Pasilaan. Näistä muutaman viikon poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan matkustajia erikseen. Syksyllä valmistuu myös uusi raide Ainolan ja Purolan välille, joka omalta osaltaan helpottaa liikenteen sujumista.

Tällä hetkellä käynnissä on myös vaihde- ja raidelisäyksiä Pasila–Riihimäki-rataosalla sekä uusien vaihdeyhteyksien ja turvalaitejärjestelyjen tekoa Helsingin ja Pasilan välille. Edelliset nostavat radan kapasiteettia jälkimmäisten parantaessa toiminnallisuutta erityisesti häiriötilanteissa. Lisäksi Pasilan asemalle rakennetaan uusi lisäraide ja rataosalla Hämeenlinna–Tampere tehdään töitä, jotka mahdollistavat raskaamman kuorman ajamisen radalla. Tämä palvelee erityisesti teollisuuden kasvua.

Käynnissä olevien ratatöiden lisäksi nopeusrajoituksia tullevat kevään aikana aiheuttamaan roudasta johtuvat vauriot. Roudan ennustetaan nyt aiheuttavan nopeusrajoituksia noin 30–50 kilometrille rataverkosta. Lopputalvi määrittelee sen, paljonko uusia rajoituksia joudutaan asettamaan. Liikennevirasto tiedottaa roudan vaikutuksista routaennusteiden tarkentuessa helmi–maaliskuun vaihteessa.

Helsinki–Tampere-rataosuudelle sijoittuu useita hankkeita ja ratatöitä samanaikaisesti, sillä rata vaatii akuuttia kunnostusta käytettävyyden varmistamiseksi. Vuosille 2016–2018 ajoittuva korjausvelkaohjelma mahdollistaa pääradan korjaamista ja parantamista monissa eri kohteissa. Pääradan toimivuutta saadaan paremmaksi muun muassa radan kunnosta johtuvien nopeusrajoitusten selvällä vähenemisellä. Käynnissä olevilla toimenpiteillä siis varmistetaan jatkossa henkilöliikenteen sujuvuus sekä tarjotaan teollisuudelle paremmat edellytykset raskaampia kuljetuksia varten.

  

Lisätietoja:

Kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård, puh. 029 534 3576

Ratatyökoordinaattori Juha Kröger, puh. 029 534 3853

etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi