Takaisin

Markkinaoikeus kumosi Liikenneviraston vt 14 Laitaatsalmen -kohdan hankintapäätöksen

Markkinaoikeus kumosi Liikenneviraston vt 14 Laitaatsalmen -kohdan hankintapäätöksen

Julkaistu 18.04.2016

Markkinaoikeus on kumonnut Liikenneviraston tekemän hankintapäätöksen koskien Savonlinnan vt 14 Laitaatsalmen kohta -hanketta.

Liikennevirasto kilpailutti hankkeen pääurakan toteuttamisen keväällä 2015. Urakasta tehtiin hankintapäätös 18.6.2015, jonka perusteella kokonaisedullisimman tarjouksen tehnyt Destia Oy valittiin hankkeen pääurakan toteuttajaksi. Kreate Oy jätti hankintapäätökseen liittyvän valituksen Markkinaoikeuteen 1.7.2015. Markkinaoikeus ei käsitellyt varsinaista valitusta vaan katsoi huhtikuussa 2016 annetussa päätöksessään Liikenneviraston toimineen virheellisesti ilmoittaessaan hankintailmoituksessa, että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä, mutta Markkinaoikeuden käsityksen mukaan varsinainen tarjouspyyntö kuitenkin tosiasiassa mahdollisti vaihtoehtoiset tarjoukset. Menettelyvirheen vuoksi kilpailu on uusittava.

Liikennevirasto käy läpi jatkotoimenpiteitä ja uuden urakkakilpailutuksen aikataulua. Hankkeen jatkoaikataulusta tiedotetaan erikseen.

Hankkeessa Kyrönsalmen syväväylä siirretään helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Uuden syväväylän kohdalle rakennetaan kiinteät maantiesillat sujuvoittamaan liikennettä. Tieosuuksia parannetaan tienkäyttäjien turvallisen ja sujuvan liikennöinnin varmistamiseksi.

Lisätietoja:    
Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 029 534 3574
Joonas Hämäläinen, projekti-insinööri, Liikennevirasto 029 534 3536

Tietoa hankkeesta:
www.liikennevirasto.fi/laitaatsalmi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.
www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto