Hyppää sisältöön

Luumäki–Imatra -ratahanke: uusien alikulkusiltojen rakentaminen sulkee liikenneyhteyksiä Lappeenrannan Lauritsalassa 

Julkaistu 9.4.2021

Luumäki–Imatra -ratahankkeen perusparannusosuuteen liittyen rakennetaan Oikotien, Hakalin ja Muukon uudet alikulkusillat. Rakentaminen aiheuttaa liikennejärjestelyitä sillat alittavien väylien liikenteelle. 

Siltakohteiden työt ovat käynnistyneet puuston poistamisella sekä pintamaiden raivauksella. Työt jatkuvat työvaiheilla, joiden myötä Hakalin ja Oikotien alikulkusiltojen alittavien väylien liikenne siirretään korvaaville reiteille. Liikennehaittojen lisäksi rakennustyöt aiheuttavat alueelle melua muun muassa työnaikaisten tukiseinien asennuksesta johtuen. 

Uudet sillat rakennetaan nykyisten siltojen sivussa. Vanhat sillat puretaan pois ja uudet sillat siirretään paikoilleen kolmessa eri liikennekatkossa. Hakalin sillan siirtokatko sijoittuu elokuun loppuun, Muukon syyskuun puoliväliin ja Oikotien syyskuun loppupuolelle. Kokonaisuudessaan urakka on aikataulutettu valmistumaan marraskuussa 2021. 

Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy.

Rakentamisen aiheuttamat liikennejärjestelyt

Hakalintie suljetaan alikulkusillan kohdalta 12.4. alkaen. Ajoneuvoliikenteen korvaavina yhteyksinä toimivat radan alittavat väylät Läntinen Kanavatie ja Karjalantie. Kevyen liikenteen opastettu yhteys kulkee Hakalin alikäytävän kautta. Kohteen valmistumisen myötä Hakalintie avataan liikenteelle syyskuussa 2021.

Oikotien alikulkusillan alittavan väylän kulkuyhteys suljetaan 19.4. ja opastetaan kiertoreitille. Kulkuyhteys uuden sillan alitse avataan liikenteelle urakan valmistuttua.

Muukon alikulkusillan kohdalla liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan eri työvaiheiden myötä. Jo nyt, rakentamisen käynnistyttyä, sillan alittavaan Utrasaarentiehen kohdistuvat liikennejärjestelyt sisältävät muun muassa nopeuden rajoittamista sekä väylän kaventamista. Kokonaisuudessaan tie tullaan sulkemaan rakennettavan sillan siirtokatkon ajaksi. Kiertotieyhteydestä tiedotetaan lähempänä syyskuun siirtokatkoa.   

Liikennejärjestelyt on kuvattu oheisissa kartoissa.

Lisätietoja:
Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3536
Jussi Palo, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 045 110 3720
Eemeli Torni, työmaapäällikkö, GRK Infra Oy, puh. 040 737 4199