Takaisin

Liikennevirastolle tunnustus työturvallisuuden edistämisestä

Liikennevirastolle tunnustus työturvallisuuden edistämisestä

Infra ry on myöntänyt Liikennevirastolle ja sen työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalaiselle tunnustuksen teiden päällystetöiden työturvallisuuden kehittämisestä.

Infra ry on myöntänyt Liikennevirastolle ja sen työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalaiselle tunnustuksen teiden päällystetöiden työturvallisuuden kehittämisestä. Tunnustus annettiin Asfaltti-alan palautepäivillä 12.-13.11.2015 MS Mariellalla ja sen luovuttivat Infra ry:stä johtaja Heikki Jämsä sekä laatupäällikkö Antti Lyytinen Skanska Asfaltti Oy:stä.

Päällystetöiden työturvallisuutta on viime vuosina kehitetty mm. asiakirjoja kehittämällä, yhdessä järjestetyillä koulutustilaisuuksilla sekä yhteisillä urakoitsijoiden, ELY:jen ja Liikenneviraston työmaatarkastuksilla.  Kehittämishankkeita on vetänyt Liikennevirasto ja niissä ovat olleet mukana alan keskeiset toimijat.

”Tunnustus on hieno kiitos työstämme ja on ilo havaita, että olemme onnistuneet viemään työturvallisuutta oikeaan suuntaan”, työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen Liikennevirastosta toteaa.

Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu päällystealan lisäksi laajalla yhteistyöllä infra-alan toimijoiden kanssa.


reaktionapit