Takaisin

Liikennejärjestelyt valtatiellä 4 Kujalan kohdalla Lahdessa

Liikennejärjestelyt valtatiellä 4 Kujalan kohdalla Lahdessa

Julkaistu 19.11.2018

19-20.11.2018 välisenä yönä Hartwallin tehtaan kohdalla valtatiellä 4 Kujalassa otetaan käyttöön uusia liikennejärjestelyjä louhintatöiden takia. Etelään suuntautuva liikenne ohjataan pohjoisen suuntaan menevän ajoradan rinnalle. Pohjoisen ja etelän suuntaan menevät ajoradat erotetaan toisistaan turvakaiteella. Molempiin ajosuuntiin on kaksi kaistaa käytössä suuntaansa. Liikennejärjestelyjen takia valtatien 4 nopeusrajoitus jatkuu alennettuna 60 km/h noin 2 kilometrin matkalla.

Louhintatöiden johdosta liikenne joudutaan pysäyttämään valtatiellä 4 ruuhka-aikojen ulkopuolella. Pysäytyksien kesto on enintään 8 minuuttia. Louhintaa tehdään maanantaista torstaihin, viikonloppuisin ei louhita. Pysäytykset tehdään sekä etelään että pohjoiseen johtavilla kaistoilla.

Taustatietoja

Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ulottuu uuden tielinjan itäpäässä Kujalan eritasoliittymään, jossa valtatietä 4 ylittämään rakennetaan kaksi siltaa. Kujalan eritasoliittymä sijaitsee Renkomäen ja Joutjärven liittymien välillä nykyisen valtatien 12 eteläpuolella.

Louhintoja tehdään, sillä valtatie 4 levenee molemmin puolin lisäkaistan verran. Lisäkaistat auttavat liittymistä vanhan valtatien 12, Joutjärven eritasoliittymän, ja uuden valtatien 12, Kujalan eritasoliittymän, välillä.

Lisätiedot:
Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi
Vastaava työnjohtaja Timo Takala, VALTARI allianssi, Skanska, puh. 050 437 0647, timo.takala@skanska.fi 

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


reaktionapit