Takaisin

Launeen tulevan eritasoliittymän alueen paalutustyöt käynnistyvät

Launeen tulevan eritasoliittymän alueen paalutustyöt käynnistyvät

Julkaistu 09.06.2017

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen sisältyvän Launeen eritasoliittymän rakentamiseen liittyvät paalutustyöt käynnistyvät keskiviikkona 14.6. koepaalutuksella.

Koepaalutusten tarkoituksena on selvittää rakennussuunnitelmassa määritettyjen työtapojen toimivuus nimenomaan tässä kohteessa ja varmistaa, että kohdetta ei ole suunnittelussa ylimitoitettu. Paalut lyödään vain niin syvälle, että saavutetaan riittävä kantavuus. Kun paaluja ei lyödä tarpeettoman tiukkaan, tulee melua ja tärinää myös vähemmän. Koepaalutusten jälkeen tehdään mittauksia ja tarkistetaan suunnitelmaratkaisut, minkä jälkeen varsinaiset paalutukset aloitetaan heinäkuussa.

Työ tehdään mahdollisuuksien mukaan päiväsaikaan

Paalutustöistä aiheutuu melua ja mahdollisesti myös tärinää. Siksi työt pyritään ajoittamaan päiväsaikaan. Tärinää seurataan lähikiinteistöihin asennettavien tärinämittareiden avulla. Melua ja tärinää aiheuttavat työt tehdään Lahden kaupungille tehdyn meluilmoituksen mukaisesti. Hyväksytyssä meluilmoituksessa voimakasta melua aiheuttaville töille on asetettu aikarajaksi arkipäivät kello 7 - 21. Työt pyritään kuitenkin lopettamaan jo noin kello 18 aikoihin, eikä viimeisiä tunteja käytetä, mikäli työt etenevät suunnitellusti.

Savimaa on vahvistettava paaluttamalla

Launeen eritasoliittymä sijoittuu savimaalle, joten tie- ja siltarakenteet vaativat pohjanvahvistuksia. Alueen sillat ja niiden tulopenkereet perustetaan painumattomien paalujen varaan. Paalutusmäärät kohteessa ovat huomattavan suuret, sillä urakassa savimaahan upotetaan yli 50 kilometriä paalua. Tästä syystä työt myös kestävät pitkään, ja valmistuvat pääosin vuoden 2017 loppuun mennessä. Joitakin kohteita päästään paaluttamaan vasta vuoden 2018 puolella työjärjestyksestä johtuen. Yksi tällainen kohde on Launeen alikulkukäytävä, joka lopputilanteessa korvaa Sokeritopanpolun ylikulkusillan.

Sokeritopanmäellä puretaan asuinrakennus

Kuten alkuvuodesta kerrottiin, Launeen eritasoliittymän suunnitelmaratkaisua on parannettu alkuperäisestä ja koko eritasoliittymän eli Uudenmaankadun (maantie 167) sekä kehätien (valtatie 12) tasausta on nostettu noin 2,3 metriä ylöspäin. Kolmen asuinkiinteistön melusuojauksen toteuttaminen on ollut haasteellista. Tilanteen ratkaisemiseksi asiasta on neuvoteltu kolmen alueella sijaitsevan asuinkiinteistön omistajatahon kanssa. Lahden kaupunki on ostanut kevään 2018 aikana kaksi näistä Sokeritopan asuinkiinteistöistä. Liikennevirasto ja Lahden kaupunki ovat yhteisesti todenneet, ettei hankittuja kiinteistöjä käytetä jatkossa asumiseen, joten rakennukset puretaan. Ensimmäinen rakennuksista puretaan viikolla 24/2017 ja toinen vuoden 2018 aikana. Kolmannen asuinkiinteistön osalta asia ratkaistaan vireillä olevan asemakaavan muutosprosessin myötä.

Lisätiedot:

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Tilaa hankkeen uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesä-heinäkuussa 2017.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.