Takaisin

Laihian kohdan tiehankkeessa tehdään töitä turvallisuuden lisäämiseksi

Laihian kohdan tiehankkeessa tehdään töitä turvallisuuden lisäämiseksi

Julkaistu 10.10.2016


Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa toteutetaan loppuvuoden aikana töitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja mahdollistavat kunnossapitotyöt talvikuukausina.

Tehtävät työt ovat osa keväällä 2016 aloitettua töiden hallittua alasajoa. Työt käynnistyvät lokakuussa ja kestävät noin 10 viikkoa.

Hankkeen hallitun alasajon tarkoituksena on, että keskeneräiset rakenteet eivät vaurioidu eikä teiden lopputuloksen laatu kärsi hankkeen keskeytyksestä. Nyt toteutettavat työt valtatie 3:n varrella estävät tien ja siltojen epätasaisen painumisen, ja painopengerten poiston ansiosta väylien kunnossapito voidaan hoitaa ja liikkuminen on turvallista myös talvella.


Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä odotetaan

Töiden alasajo on seurausta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Vaasan hallinto-oikeus kumosi 7.4.2016 päätöksellään valtatien 3 Tampere–Vaasa, Laihian kohta 1. vaiheen tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen ja palautti asian Liikennevirastoon uudelleen käsiteltäväksi. Myös tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen täytäntöönpano kiellettiin hallinto-oikeuden päätöksellä.

Liikennevirasto on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksenalaisessa asiassa on ratkaistavana muun ohella meluntorjuntatoimenpiteiden riittävää tasoa, tiesuunnittelun vuorovaikutusmenettelyn sisältöä sekä tärinä- ja ilmanlaatuselvitysten laatimislaajuutta koskevia kysymyksiä.

Liikennevirasto katsoo, että asiassa ratkaistavana olevilla tulkintakysymyksillä on myös yleisempää merkitystä väylänpitäjän tehtäviin, kuten liikennehankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä hankkeiden kustannuksiin.Lisätiedot:
Projektipäällikkö Ari Mäkelä, p. 029 534 3567, ari.makela@liikennevirasto.fi

Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori, p. 029 534 3502, elisa.sanasvuori@liikennevirasto.fi