Takaisin

Laihian kohdan tiehankkeen työt jatkuvat

Laihian kohdan tiehankkeen työt jatkuvat

Julkaistu 15.12.2016

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hanke etenee työmaan uudelleen käynnistymisen suunnittelulla talvikuukausina 2016–2017, ja varsinaiset työt alkavat kevättalvella 2017. Hanke sai luvan jatkaa töitä, kun korkein hallinto-oikeus kumosi 25.11.2016 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, jonka seurauksena työt keskeytettiin keväällä 2016.

Liikenneviraston ja Laihian kunnan yhteisrahoitteisen Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeen keskeytyksestä huolimatta hanke pystytään toteuttamaan sen alkuperäisessä laajuudessaan. Keskeytyksen vaikutus kustannuksiin on noin 2–3 miljoonaa euroa.

Keskeytys viivästyttää hankkeen valmistumista hieman yli vuodella. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, kun hankkeen alkuperäinen valmistumisaika oli kesällä 2018. Hanke käynnistyi syksyllä 2015.

Valmistelut työmaan käynnistämiseksi ovat käynnissä, ja rakentaminen käynnistyy uudelleen kevättalvella 2017. Käynnistyminen ei alkuvaiheessa vaikuta alueen liikennejärjestelyihin. Seuraavista työvaiheista ja niiden vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin lähempänä töiden käynnistymistä helmi-maaliskuussa 2017.

Laihian kunta valmistelee asemakaavoitusta 25.11.2016 voimaan tulleen Kirkonseudun osayleiskaavan ja tiesuunnitelman mukaiseksi. 

Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja alueen turvallisuutta

Valtatie 3 on valtakunnallinen päätieyhteys välillä Helsinki-Tampere-Vaasa ja valtatie 18 välillä Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä. Hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä. 

Hankkeessa rakennetaan noin kaksi kilometriä uutta valtatietä ja parannetaan noin 2,4 kilometriä nykyistä sekä rakennetaan kolme eritasoliittymää. Lisäksi pyöräilijöille ja jalankulkijoille rakennetaan uusia ja aikaisempaa turvallisempia väyliä sekä noin kaksi kilometriä melusuojauksia ja seitsemän siltaa.

Hankkeen tilaaja on Liikennevirasto ja pääurakoitsija Skanska Infra Oy.

 

Lisätietoja medialle:

Projektipäällikkö Ari Mäkelä, Liikennevirasto, p. 029 534 3567, ari.makela@liikennevirasto.fi  

 


Hanke verkossa:

www.liikennevirasto.fi/vt3laihiawww.facebook.com/vt3vt18Laihia


reaktionapit