Takaisin

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssikumppaniksi valittiin VALTARI-tarjoajakonsortio

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssikumppaniksi valittiin VALTARI-tarjoajakonsortio

Julkaistu 28.06.2017

Liikennevirasto on valinnut Lahden eteläisen kehätien Lahden pään, eli hankeosan 1B, toteutuksen allianssikumppaniksi VALTARI-tarjoajakonsortion, jonka muodostavat Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy.

”Koko kevään ja alkukesän kestänyt kehätien allianssin hankintavaihe saatiin juuri päätökseen. Allianssihankinnan ensimmäiseen neuvottelukierrokseen osallistui neljä tarjoajakonsortiota. Kaksi parasta jatkoi toisen vaiheen kaksipäiväisiin neuvotteluihin eli kesäkuun puolivälissä pidettyihin työpajoihin ja kaupallisiin neuvotteluihin. Uskomme, että monipuolisen ja kattavan hankintaprosessin takia edellytykset allianssin vaatimalle syvälliselle yhteistyölle VALTARIN:n kanssa ovat erinomaiset”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

Hankeosa 1B alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen ja Kujalan sekä mahdollisesti Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen - Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Merkittäviä rakennuskohteita ovat lisäksi Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

”On ilo tulla valituksi mukaan kehittämään ja toteuttamaan yhtä tämän hetken merkittävimmistä infrahankkeista. Lahden eteläisen kehätien Lahden pään toteutukseen sisältyy useita teknisesti vaativia rakennuskohteita, joissa pääsemme hyödyntämään laajaa osaamistamme ja kokemustamme. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia allianssimallista, joten odotuksemme erinomaisen lopputuloksen aikaan saamisesta ovat korkealla”, sanoo toimitusjohtaja Ari Huovila Skanska Infra Oy:stä.

"Pöyryllä olemme innoissamme päästessämme yhdistämään tiesuunnittelu-, tunnelisuunnittelu- ja allianssiosaamistamme yhdessä Liikenneviraston ja Skanskan kanssa tämän merkittävän infrahankkeen parhaaksi", kertoo Pöyry Finland Oy:n infraliiketoiminnan johtaja Mikko Inkala.

Kehitysvaiheen allianssisopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua 27.6.2017 tehdystä hankintapäätöksestä, sillä edellytyksellä, että päätöksestä ei tehdä valituksia.

Avoimuus ja luottamus ovat allianssinmallin keskiössä

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös.  Riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssiurakka koostuu yleisesti kahdesta osakokonaisuudesta – kehitysvaiheesta ja toteutusvaiheesta. Näistä kummastakin laaditaan omat allianssisopimuksensa, jotka ovat hankkeen kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) ja hankkeen toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS).

Hankeosan 1B allianssin kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää heti elokuun alussa, ja se kestää noin yhden vuoden. Kehitysvaiheen tavoitteena on laatia yhdessä allianssikumppanien kanssa yksityiskohtainen rakennussuunnitelma, jonka pohjalta hankeosa aikanaan toteutetaan.

”Kehitysvaihe päättyy ja rakentaminen maastossa voidaan aloittaa, kun lopulliset toteutusratkaisut ja rakennussuunnittelu on saatu siihen pisteeseen, että töille voidaan määrittää allianssikumppaneiden kesken yhteinen hankesuunnitelma ja tavoitekustannus”, sanoo Wikström.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Tilaa hankkeen uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesä-heinäkuussa 2017.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.