Takaisin

Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään urakkasopimus allekirjoitettiin

Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään urakkasopimus allekirjoitettiin

Julkaistu 21.11.2017

Liikennevirasto ja Destia Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään hankkeesta, joka toteutetaan suunnittele ja toteuta (ST) -muotoisena urakkana. Sopimuksen arvo on 63,5 miljoonaa euroa.

ST-urakassa urakoitsijan vastuulla on sekä rakennussuunnitelman laatiminen, että itse rakentaminen. Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen Hollolan päähän sijoittuvassa 1A-hankeosassa valtatie 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi. Lisäksi rakennetaan eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavaan ja Okeroisiin. Hankeosaan sisältyy myös 17 sillan rakentaminen. Näistä suurimmat ovat Vähäjoen ja Luhdanjoen yli 200 metrin pituiset vihersillat.

”Suunnitelman mukaan kehätien Hollolan pään rakentaminen maastossa käynnistyy kevättalvella 2018. Talven aikana Destialla onkin erinomainen tilaisuus hioa laadukkaan lopputuloksen varmistavia suunnitteluratkaisuja ja työtapoja. Juuri suunnittelun ja toteutuksen saumaton yhteispeli onkin yksi ST-urakkamuodon parhaista puolista”, sanoo ST-urakan projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Liikennevirastosta.

”Projektissa pääsemme yhdistämään laaja-alaisesti Destian monipuolista osaamista aina suunnittelusta rakentamiseen ja vaativien työvaiheiden erikoisosaamiseen. Olemme erittäin iloisia, että tarjousvaiheen hedelmällinen ja tiivis yhteistyö jatkuu toteutusvaiheeseen”, kertoo urakan projektijohtaja Ilkka Kaarakainen Destiasta.

Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään urakkasopimuksen allekirjoittivat
vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen, Destia Oy, ja suunnittelu- ja hankkeet -toimialan
ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto. 

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke on mittava kokonaisuus
Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään lisäksi hankekokonaisuuteen sisältyvät Lahden eteläisen kehätien Lahden pää, joka rakennetaan allianssimallilla toteuttajana VALTARI ja kokonaisurakkana toteutettava maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen, jossa urakoitsijana toimii Suomen Maastorakentajat Oy. Uuden kehätien rakentamiseen liittyy merkittäviä silta- ja tunnelikohteita sekä useita eritasoliittymiä.  

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Projektijohtaja Ilkka Kaarakainen, Destia Oy, puh. 040 524 7319, ilkka.kaarakainen@destia.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Tilaa hankkeen uutiskirje

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.