Takaisin

Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään urakan tarjoajat on valittu

Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään urakan tarjoajat on valittu

Julkaistu 24.05.2017

Liikennevirasto valitsi osallistumishakemusten perusteella neljä yritystä tai työyhteenliittymää, joilta se pyytää tarjoukset Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään, eli hankeosan 1A, toteutuksesta. Valitut tarjoajat ovat:

  • Graniittirakennus Kallio Oy
  • Skanska Infra Oy
  • Destia Oy 
  • TYL HOLA (YIT Rakennus Oy, Kreate Oy)

Hankeosa 1A, joka alkaa hankealueen rajalta Soramäestä ja jatkuu Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelle, hankitaan ST-urakkana. ST-urakassa urakoitsijan vastuulla on sekä rakennussuunnitelman laatiminen että itse rakentaminen.

”Malli mahdollistaa parhaiten kustannustehokkaan suunnitteluratkaisun löytämisen sekä töiden laadukkaan ja joustavan toteutuksen”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

Hankeosassa 1A valtatie 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi. Lisäksi rakennetaan eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavalaan ja Okeroisiin. Hankeosaan sisältyy myös 17 sillan rakentaminen. Suurimmat sillat ovat Vähäjoen (217 m) ja Luhdanjoen (273 m) vihersillat. Tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvio noin 85 miljoonaa euroa. Lopullinen urakoitsijavalinta tehdään loka-marraskuussa 2017.

Hankekokonaisuuden kaksi muuta osaa ovat hankeosa 1B, joka alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan sekä hankeosa 2 eli maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Lisätiedot:

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12Letke (@vt12Letke)

Tilaa hankkeen uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesä-heinäkuussa 2017.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.