Takaisin

Kunnostettu vt 21 Kolari−Kilpisjärvi mahdollistaa turvallisen ja älykkään liikenteen

Kunnostettu vt 21 Kolari−Kilpisjärvi mahdollistaa turvallisen ja älykkään liikenteen

Julkaistu 22.01.2019

Valtatietä 21 Kolarin ja Kilpisjärven välisellä osuudella kunnostettiin useammassa kohtaa elinkeinoelämän kuljetusten varmuutta ja liikenneturvallisuutta kohentaen. Muonion kohdalla tie varusteltiin älyliikenteen kokeilutieksi. Hanke valmistui aikataulussaan syyskuussa 2018.

Kuljetusten varmuutta ja liikenneturvallisuutta parannettiin

Vt 21 on tärkeä elinkeinoelämän yhteys Norjaan ja se kuuluu Eurooppateiden verkkoon (E8 Turusta Kilpisjärvelle). Tien kunnostamishankkeella edistettiin elinkeinoelämän kuljetusten varmuutta ja liikenneturvallisuutta. Kolarin ja Kilpisjärven välillä parannettiin tien rakennetta ja levennettiin kapeaa poikkileikkausta.

"Valtatie 21:n parantaminen on tuonut merkittävän parannuksen tien turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Raskaan liikenteen suuri ja koko ajan kasvava määrä oli heikentänyt turvallisuutta. Nyt tehdyt parannukset palvelevat sekä elinkeinoelämää että arjen turvallista liikkumista" sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman hankkeen päätösseminaarissa tiistaina Enontekiöllä.

"Kunnostamishanke oli mittava työmaa: esimerkiksi uudelleen päällystämistä tehtiin 145 kilometrin matkalla. Keskeisiä kohteita Muonion ja Kilpisjärven välillä olivat ikiroutakohteiden parantaminen sekä Muonion ja Palojoensuun välisen tien rakenteen parantaminen", projektipäällikkö Keijo Heikkilä sanoo.

Kilpisjärven ja Norjan rajan välisen tieosuuden rakennetta parannettiin ja tie päällystettiin uudelleen. Myös kahdeksan sillan kantavuus- ja leveyspuutteita kohennettiin. Äijäjoen ja Palojoensuun sillat purettiin ja korvattiin uudella sillalla. Suurin siltakohde oli Peerassa, jonne rakennettiin uusi silta ikiroudan päälle.

Hanke valmistui aikataulussaan

Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuonna 2016 ja rakentaminen aloitettiin keväällä 2017. Kaikki kohteet valmistuivat aikataulun mukaisesti syyskuussa 2018.

Hanke oli erikseen rahoitettava korjausvelkakohde, joka sai valtion budjetista 35 miljoonaa euroa.

Aurora-tie mahdollistaa älykkään liikenteen

Muonion kohdalle luotiin älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus arktisiin olosuhteisiin, Aurora-tie. Tie anturoitiin mittauslaitteilla, mikä mahdollistaa tien tilan ja mahdollisten muutosten reaaliaikaisen seurannan ja kustannustehokkaan elinkaarenhallinnan.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Kari Wihlmanin haastattelupyynnöt: Johtaja Anna Jokela, Väylä p. 0400 439 955
Projektipäällikkö Keijo Heikkilä, Väylä, 029 534 3582, keijo.heikkila@vayla.fi
Hankkeen www-sivut: https://www.vayla.fi/vt21kolari-kilpisjarvi


reaktionapit