Takaisin

Korjaus tiedotteeseen: Pääjohtaja Antti Vehviläinen valittiin uudelleen EIM:n puheenjohtajaksi

Pääjohtaja Antti Vehviläinen valittiin uudelleen EIM:n puheenjohtajaksi

Julkaistu 18.11.2016

EIM:n yleiskokous valitsi yksimielisesti 16.11.2016 Liikenneviraston pääjohtajan Antti Vehviläisen EIM:n puheenjohtajaksi toiselle kaudelle. EIM:n yleiskokous valitsi uudelleen myös varapuheenjohtajat Alain Quinetin ja Fransisco Cardoso dos Reisin. Quinet on SNCF Reseaun (FR) pääjohtaja ja Fransisco Cardoso dos Reisin Infrastructura de Portugal S.A:n (PT) johtokunnan vanhempi asiantuntija.

EIM:n puheenjohtaja Antti Vehviläinen esitti kiitoksensa EIM:n jäsenille heidän osoittamastaan luottamuksesta ja totesi: “Sitoudun yhdessä muiden johtokunnan jäsenten kanssa edistämään infrastruktuurin haltijoiden innovatiivisuutta. Vain tekemällä yhteistyötä avoimesti voimme vastata niihin haasteisiin ja toisaalta hyödyntää ne mahdollisuudet, jotka digitalisaatio ja automaatio tuovat mukanaan. Rakentakaamme yhdessä tulevaisuuden eurooppalainen infrastruktuuri. Tätä taustaa vasten odotan erinomaisen yhteistyömme jatkuvan EIM:n johtokunnan jäsenten Alain Quinetin, Francisco Cardoso dos Reisin ja Trafikverketin (SE) pääjohtajan Lena Erixonin kanssa.”

Yleiskokous esitti kiitoksensa vuonna 2016 tehdystä työstä ja saavutetusta edistyksestä. Samalla asetettiin kunnianhimoinen, vuodesta 2017 alkava työohjelma sisältäen yhteistyötavoitteet EU-instituutioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätiedot:

Monika Heiming
Pääsihteeri
T.: +32 2 234 37 70
E.: monika.heiming@eimrail.org

EIM, Eurooppalaisten Rautatieinfrastruktuurinhaltijoiden Etujärjestö (European Rail Infrastructure Managers), perustettiin vuonna 2002 edistämään itsenäisten infrastruktuurin haltijoiden etuja ja näkemyksiä Euroopassa rautatiemarkkinoiden vapauttamisen jälkeen. EIM tarjoaa myös teknistä asiantuntemusta erinäisten EU-instituutioiden, kuten Euroopan unionin Rautatieviraston, käytettäväksi. EIM:n pääasiallinen tehtävä on edistää rautatieliikenteen kasvua ja avoimen, kestävän, tehokkaan ja asiakaslähtöisen rataverkon kehittämistä Euroopassa.

Lisätietoa löydätte osoitteesta: www.eimrail.org 

Fiksut väylät, älykäs liikenne - sinua varten

www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com

Twitter