Takaisin

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman investointituen haku käynnistyy – infotilaisuus aiheesta 9.11.2018

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman investointituen haku käynnistyy – infotilaisuus aiheesta 9.11.2018

Julkaistu 26.10.2018

Liikenne ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty kunnille ja kaupungeille haettavaksi investointitukea. Tuki on tarkoitettu kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrahankkeisiin kuntien katuverkolla.

Valtion ja kuntien yhteisen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kuntien katuverkolla.

Kokonaisuudessaan tässä investointiohjelman pilotoinnissa on haussa valtionavustuksena yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, josta pyritään rahoittamaan noin 6-10 hanketta.

Liikennevirasto järjestää aiheesta infotilaisuuden

  • Aika: Perjantai 9.11.2018 kello 13.00–16.00.
  • Paikka: Liikennevirasto, Laituri-tila, Opastinsilta 12 A, Pasila, Helsinki. Sisäänkäynti 2. kerroksen asiakaspalvelun kautta.
  • Infotilaisuutta voi seurata virtuaalisesti myös Liikenneviraston YouTube-kanavan sivuilla https://www.youtube.com/user/Liikennevirasto.

Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin, miten investointitukea voi hakea, kuka sitä voi hakea ja millä kriteereillä tuet myönnetään. Lisätietoa aiheesta tulee Liikenneviraston verkkosivuille tiedotustilaisuuteen mennessä osoitteeseen www.liikennevirasto.fi.

 

Lisätiedot:

Kestävän liikkumisen asiantuntija Maija Rekola, Liikennevirasto, puh. 029 534 3058, maija.rekola@liikennevirasto.fi

 

Investointi liittyy Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman kohtaan, joka mainitaan Liikenne ja viestintäministeriön julkaisussa sivulla 22, kohdassa 2.2:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160720/LVM_5_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Liikenne ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista Suomessa. Edistämisohjelman tavoitteena on 30 % kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä.