Takaisin

Järvenpääntien ja Laajaniementien liikenne siirtyy uudelle reitille Äänekosken pohjoispuolella

Järvenpääntien ja Laajaniementien liikenne siirtyy uudelle reitille Äänekosken pohjoispuolella

Julkaistu 08.01.2019

Äänekosken pohjoispuolella Järvenpääntien liikenne siirtyy uudelle reitille keskiviikkona 9.1.2019 ja nykyinen liittymä Järvenpääntien kohdalla valtatielle 4 suljetaan.

Uusi tie Järvenpääntielle kulkee valtatien 4 länsipuolta. Valtatielle 4 liitytään Akanniemen eritasoliittymän ramppien kautta.

Pohjoisesta tulevat ja Järvenpääntien suuntaan jatkavat ajavat Akanniemen eritasoliittymään, josta liikenne kulkee valtatien 4 länsipuolta uutta tietä pitkin Järvenpääntielle. Eritasoliittymän rampit ovat murskepintaisia, rampit päällystetään toukokuussa 2019.

Etelästä tulijat käyttävät valtatien 4 itäpuolen ramppeja Viitaniemen, Akanniemen ja nyt myös Järvenpään suuntaan päästäkseen uudelle tielle ja edelleen Järvenpääntielle.

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Järvenpääntien risteysalueella on nyt myös valaistu.

Muutokset Laajaniementien kohdalla

9.1.2019 lähtien Laajaniementielle ajetaan Akanniemen eritasoliittymästä Niemeläntien kautta valtatien 4 itäpuolella kulkevaa rinnakkaistietä pitkin. Nykyinen liittymä valtatielle 4 Laajaniementien kohdalla suljetaan.
 

 

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Väylä
puh. 029 534 3127, jarmo.niskanen@vayla.fi

Äänekosken pohjoispuolella urakoitsijana toimii Destia Oy:
Työmaapäällikkö Kyösti Körkkö, puh. 040 035 4970, kyosti.korkko@destia.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Äänekosken tiehankkeessa on parannettu tieyhteyksiä Keski-Suomen elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään valtatien 4 ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannetaan alempaa tieverkkoa.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.