Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 9 parantaminen välillä Alhojärvi-Hyrkkölänmäki, Jämsä ja Korpilahti, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon pidentämistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä Jämsän seutu ja Keskisuomalainen.

Kuulutus julkaistaan 4.5.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 12.5. – 10.6.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Jarmo Toikka, Keski-Suomen ELY-keskuksesta, puhelin 0295 024 600, [email protected]

Julkaistu 04.05.2020