Hyppää sisältöön

Ilmoitus tie- ja rakennussuunnitelman aloittamisesta : Mt 3260 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Eräjärventielle, Orivesi, tie- ja rakennussuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 25.11.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 25.11.2020 – 31.12.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Jarkko Peurala Pirkanmaan ELY-keskuksesta puhelin
0295 036 280 sähköposti [email protected]

Julkaistu 25.11.2020