Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maanteiden 408 ja 409 jk+pp-tiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. KAS ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Länsi-Saimaan Sanomat).

Kuulutus julkaistaan 2.12.2021, KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 2.12.2021 - 3.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta projektipäällikkö, rkm. Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected]

Julkaistu 02.12.2021