Hyppää sisältöön

Ihku parantaa kustannusohjausta ja edistää infra-alan tiedonsiirron kehittymistä

Julkaistu 13.1.2020

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssin (Ihku) tehtävänä on toteuttaa kustannuslaskentajärjestelmä erilaisten infrahankkeiden tarpeisiin. Järjestelmä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin tarjoten ajantasaista kustannustietoa infra-alan hankkeille. Allianssissa tilaajaryhmittymän muodostavat Väylä sekä Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit ja palveluntuottajaryhmittymän Civilpoint, Solita, Ramboll ja Mittaviiva.

Tavoitteena on luoda laajasti koko infra-alaa palveleva kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu, joka otetaan käyttöön vaiheittain. Toteutettavalle järjestelmälle ja palvelulle on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • laadukas ja toimiva menetelmä kustannusarvioiden laskentaan
  • koko hankeprosessia ja hankkeen elinkaarta palveleva
  • tiedon avoimuus ja laskennan läpinäkyvyys
  • tulevaisuuden laskentapalveluihin ja toimintaympäristön muutoksiin varautuminen
  • koko infra-alaa palveleva, laajasti käytetty järjestelmä
  • kohtuulliset kustannukset kaikille hyödyntäjille.

Hankkeiden suunnittelu ja kustannusarvioiden laadinta on tiivistä yhteistyötä tilaajan ja palveluntuottajan välillä, ja aktiivisella kustannusohjauksella pystytään ohjaamaan hankkeen taloudellisuutta ja vaikutuksia. Tarve kustannuslaskentapalvelun kokonaisuuden uudistamiseen on syntynyt monista toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja tulevaisuuden uusista näkymistä, kuten uusista digitaalisista mahdollisuuksista, avoimien rajapintojen hyödyntämisestä sekä tietomallinnuksen kehittymisestä. Tavoitteena on tuottaa järjestelmä, jonka avulla hankkeiden suunnitteluprosessin aikana pystytään reaaliaikaisesti arvioimaan toteutusratkaisujen kustannusvaikutuksia ja -riskejä. Edelleen tavoitteina on tarjota infra-alalle uusi työkalu rikastamaan osapuolien käytettävissä olevaa dataa sekä vaikuttaa järjestelmien välisen tiedonsiirron kehittymiseen ja parantumiseen.

Tilaajilla on tarve saada kustannustiedot palvelemaan mahdollisimman hyvin sekä hankeprosessia (suunnittelu-rakentaminen-kunnossapito) että hankintaprosessia ja hankkeen koko elinkaarta. Palvelun käytön toivotaan yleistyvän laajasti infra-alan hankintayksiköiden ja muiden toimijoiden käyttöön. Allianssin tehtävänä on toteuttaa infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä, ottaa se vaiheittain käyttöön ja huolehtia sen ylläpidosta sekä toteuttaa kehitetyn järjestelmän mukainen palvelu. Työ jakaantuu kehitys-, toteutus- ja palveluvaiheeseen. Ensimmäisen tuotantoversion on tarkoitus olla käytössä vuoden 2021 alkupuolella.

Kustannuslaskennan mallinnus on edennyt suunnitellusti ja ohjelmiston käyttöliittymä ja rakenteellinen toimintalogiikka alkavat olla valmiita. Kehitystyö jatkuu tiiviinä ja pääpaino tulee olemaan järjestelmän toimintalogiikan ja laskentakyvyn testaamisessa. Sisäisiä järjestelmätestauksia on jo tehty ja tehdään jatkuvasti vuoden mittaan. Ulkopuolisille sidosryhmille Ihkua esitellään keväällä. Sidosryhmille tarjotaan mahdollisuutta tutustua järjestelmään ja vaikuttaa sen kehitykseen.

Projektin etenemistä voi seurata sen omilla verkkosivuillaTwitterissä ja uutiskirjeen avulla.

Ihku toimii hankeprosessin tukena ja tiedon rikastajana.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.