Takaisin

Henkilöautoliikenteessä hienoista kasvua – raskas liikenne väheni

Henkilöautoliikenteessä hienoista kasvua – raskas liikenne väheni

Julkaistu 28.06.2016

Tieliikenteen liikennesuorite maanteillä kasvoi 1,4 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Kasvu johtui henkilöautoliikenteen vilkastumisesta 495 miljoonalla autokilometrillä. Raskaan liikenteen liikennesuorite väheni puolestaan 5 miljoonalla autokilometrillä viime vuoteen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Tietilasto 2015 -julkaisusta.

Maanteiden liikennesuorite vuonna 2015 oli yhteensä 37 430 miljoonaa autokilometriä. Henkilöautoliikenteen osuus tästä oli 31 685 miljoonaa autokilometriä ja kuorma-, paketti- ja linja-autoliikenteen osuus 5 745 miljoonaa autokilometriä.

Kuva: Keskimääräinen vuorokausiliikenne Suomen maanteillä nousi hieman vuoteen 2014 verrattuna. Klikkaa suuremmaksi (pdf). 

Onnettomuuksien kokonaismäärä laski hieman

Maanteillä tapahtui yhteensä 2717 henkilövahinko-onnettomuutta vuonna 2015. Onnettomuudet vähenivät 3,4 % vuoden takaiseen verrattuna. Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 2537 eli 134 tapausta vähemmän kuin vuonna 2014. Kuolemaan johtaneita onnettomuustapauksia oli yhteensä 180. Tämä on peräti 39 tapausta enemmän kuin vuonna 2014, jolloin kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli poikkeuksellisen vähän.

Tarkemmat tiedot löytyvät Tietilaston vuosijulkaisusta. Tietilasto sisältää kattavasti tietoja tieliikenteestä, liikenneonnettomuuksista maanteillä sekä Suomen maantieverkosta ja sen ominaisuuksista. Suomen tiestöä on tilastoitu 1880-luvulta lähtien ja vuoden 2015 Tietilasto on järjestyksessään 131 tiestöä koskeva tilastojulkaisu.

Lisätietoja

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lti_2016-06_tietilasto_2015_web.pdf

Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan.

Liikenneviraston Tilastot-sivusto: www.liikennevirasto.fi/tilastot

tilastot@liikennevirasto.fi