Hyppää sisältöön

Hangon uusi ylikulkusilta otetaan käyttöön – hanke valmistui etuajassa ja alitti budjetin

Julkaistu 17.12.2021 9.00

Väyläviraston ja Hangon kaupungin yhteishankkeessa Hangon aseman länsipuolella sijaitseva vanha, vuonna 1958 rakennettu radan ylittävä silta korvattiin uudella ylikulkusillalla. Uusi ylikulkusilta parantaa liikenneturvallisuutta ja huomioi erityisesti jalankulun ja pyöräilyn tarpeet. Uusi silta avataan liikenteen käyttöön lauantaina 18. joulukuuta, lähes neljä kuukautta etuajassa. Myös hankkeen alkuperäinen kustannusarvio alitettiin.

Hangon aseman länsipuolella sijaitseva ylikulkusilta ylittää Karjaa–Hanko-radan yhdistäen eteläpuolisen Nycanderinkadun ja pohjoispuolisen Halmstadinkadun toisiinsa. Vanha, vuonna 1958 rakennettu silta oli tullut elinkaarensa päähän, joten se päätettiin korvata kokonaan uudella ja nykyaikaisella sillalla. Uuden sillan toteutuksessa on huomioitu radan tuleva sähköistys ja erityisesti jalankulun ja pyöräilyn tarpeet.

"Vanha ylikulkusilta suljettiin liikenteeltä lokakuun 2020 loppupuolella ja sillan purkaminen alkoi marraskuun alussa. Uuden sillan oli tarkoitus valmistua maaliskuun 2022 loppuun mennessä, mutta työt etenivätkin ennakoitua nopeammin ja silta saadaan avattua jo nyt joulukuussa, lähes neljä kuukautta etuajassa alkuperäiseen aikatauluun nähden", kertaa hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta hankkeen etenemistä.

Hankkeen urakoitsijana toimi Kreate Oy. Hankkeeseen käytettyjen 31 116 henkilötyötunnin aikana ei tapahtunut yhtään sairaslomaan johtanutta työtapaturmaa.

Hankkeen kustannusarvio oli noin kuusi miljoonaa euroa ja budjetti alitettiin hiukan. Sillan osalta kustannukset on maksanut Väylävirasto ja katujen osalta Hangon kaupunki. Sillan omistus siirtyy hankkeen valmistuttua Väylävirastolta Hangon kaupungille.

Lisätietoja

Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822, [email protected]